Niemiecka precyzja w certyfikacji budynków - ECOSQUAD - budownictwo ekologiczne, ekologia, szkolenia

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic.
LEEDBREEAMDGNBHQEWELLEKOLOGICZNE MATERIAŁY
Przejdź do treści

Niemiecka precyzja w certyfikacji budynków

BAZA WIEDZY > Baza wiedzy > Artykuły techniczne


Certyfikacja DGNB w pigułce
Niemiecki certyfikat DGNB jest najmłodszym z omawianych certyfikatów. Jest opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego  i wydaje się być najbardziej przejrzystym z wielokryterialnych systemów oceny budynków.  

Doradcy
DGNB wyróżnia dwie kategorie doradców: DGNB Consultant i DGNB Auditor. Pierwszy posiada podstawową wiedzę z zakresu DGNB i jest tytułem analogicznym do LEED Green Asociate. Natomiast DGNB Auditor jest bardziej zbliżony do BREEAM International Assesor – bierze on udział w całym procesie powstawania budynku, od etapu projektowania aż do oddania do użytku i uzyskanie certyfikatu.
DGNB stawia najwyższe z trzech systemów wymagania dla przyszłych konsultantów. Aby przystąpić do egzaminu należy wykazać się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym oraz  wykształceniem związanym ściśle z branżą budownictwa.
Egzamin składa się z kilku modułów: modułu 0 – sprawdzającego podstawową wiedzę z zakresu certyfikacji DGNB, zakończoną egzaminem, modułów 1a i 1b, również zakończonych egzaminem oraz wreszcie modułu 2 w formie warsztatów,  która pozwala uzyskać licencję audytora DGNB.

Certyfikacja DGNB
W przypadku certyfikacji DGNB, inaczej niż w pozostałych dwóch przypadkach, wymagania krytyczne są tylko dwa i nie są one uzależnione od pozostałych punktów, które warunkują uzyskanie certyfikatu. Mimo iż wymagań krytycznych jest niewiele, nie są one łatwe do spełnienia, a niedopełnienie choć jednego dyskwalifikuje dalszą certyfikację budynku.
Wymagania krytyczne DGNB:

  • W powietrzu wybranych pomieszczeń podlegających testowaniu całkowita zawartość LZO  ( organicznych związków lotnych ) nie może przekraczać 3000 mikro g/m3, oraz zawartość formaldehydu nie może przekraczać 120 mikro g/m3

  • Budynki muszą mieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych we wszystkich ogólnodostępnych przestrzeniach


Warto zwrócić uwagę, iż jest to jedyny system, który aż tak duży nacisk kładzie na udogodnienia dla niepełnosprawnych. Żaden z pozostałych systemów nie ma tak jasno określonej kwestii tego typu ułatwień dostępu. Związane jest to między innymi z odmiennym, niż w pozostałych systemach rozkładem ocenianych kategorii. W tym przypadku są to poszczególne aspekty z różnych dziedzin.

Tak więc certyfikacja DGNB wyróżnia następujące aspekty:

  • Aspekt ekologiczny – składający się z 15 podkategorii


  • Aspekt ekonomiczny – 2 podkategorie


  • Aspekt społeczno-kulturowy  - 17 podkategorii


  • Aspekt technologiczny – 10 podkategorii


  • Aspekt jakości procesu – 13 podkategorii


  • Aspekt lokalizacji  - 8 podkategorii


System certyfikacji DGNB swoją przejrzystość zapewnia również tylko trzem poziomom certyfikacji: Bronze, Silver i Gold, przy czym uzyskanie wyższej kategorii wymaga spełnienia wszystkich warunków kategorii niższej, czyli aby starać się o certyfikat na poziomie Silver, należy spełnić wszystkie warunki poziomu Bronze oraz uzyskać łącznie 65-79,9 % łącznej ilości punktów. Analogicznie, aby uzyskać certyfikat na poziomie Gold należy spełnić wszystkie warunki poziomu Silver oraz uzyskać co najmniej 80 % ogólnej liczby punktów.Rys.  Poziomy certyfikacji DGNB

Certyfikacja  DGNB jest możliwa do zastosowania praktycznie w każdym typie budynków, ze względu na swoją unikalność kryteriów. Kryteria te można odnieść zarówno do budynku biurowego jak i mieszkaniowego czy też szkoły lub przedszkola. Daje to praktycznie nieograniczone możliwości stosowania, co w niedługim czasie może przełożyć się na duży wzrost popularności i stosowalności tego młodego systemu certyfikacji.Rys. Wymagania krytyczne i minimalna ilość punktów do uzyskania certyfikatu DGNB

LEED, BREEAM a może DGNB

Wybór systemu certyfikacji dla naszego budynku nie jest łatwy. Zależy on w głównej mierze od lokalizacji, standardów danego kraju oraz przeznaczenia budynku. Ograniczeniem jest tutaj możliwość stosowania w poszczególnych krajach, gdyż nie wszystkie kraje uznają poszczególne systemy certyfikacji.
Oprócz trzech wymienionych, istnieje wiele innych systemów wielokryterialnej oceny budynków, które nie zdobyły jeszcze takiej popularności. Każdy z nich ma podobieństwa i różnice, wiele z nich działa analogicznie. Wszystkie jednak mają na celu poprawę jakości życia, nie ingerując zbytnio w środowisko naturalne, chroniąc zasoby naturalne i wykorzystując energię odnawialną.Rys. Porównanie głównych cech systemów LEED, BREEAM i DGNB

Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: EcoSquad

KONTAKT
e-mail:  ecosquad@ecosquad.pl
mobile:   +48 517-160-640

adres do korespondencji:
ul. Pagory 26
34-116 Spytkowice
POMOC ?
Jeśli nie znalazłeś na stronie interesujących Cię informacji, skontaktuj się z nami w wiadomości e-mail lub telefonicznie, a z pewnością pomożemy.
Wróć do spisu treści