BREEAM, BRE Global, certyfikacja BREEAM - ECOSQUAD - budownictwo ekologiczne, ekologia, szkolenia

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic.
LEEDBREEAMDGNBHQEWELLEKOLOGICZNE MATERIAŁY
Przejdź do treści

BREEAM, BRE Global, certyfikacja BREEAM

BAZA WIEDZY > Baza wiedzy > Artykuły techniczne


Certyfikacja BREEAM w pigułce
Kolejnym, co do popularności wielokryterialnej certyfikacji budynków  jest brytyjski system BREEAM, stworzony przez organizację BRE. Organizacja ta powstała już w 1972 roku, jednak sam system certyfikacji BREEAM powstał dużo później – w 1990 r.

Asesor
Podobnie jak w przypadku LEED, certyfikacja BREEAM ma również swoich specjalistów.  Asesor BREEAM pośredniczy w całym procesie certyfikacji pomiędzy BRE a inwestorem. W przypadku egzaminu na BREEAM International Assesor nie ma, jak w przypadku LEED wymagań wstępnych. Aby uzyskać licencję należy wziąć udział w trzydniowym kursie, po którym następuje egzamin. Następnie w ciągu trzech miesięcy od zdania egzaminu należy dostarczyć studium przypadku, które podlega ocenie.  Inaczej, niż w przypadku LEED, zatrudnienie asesora BREEAM jest konieczne do ubiegania się o certyfikat BREEAM. W chwili obecnej w Polsce zarejestrowanych jest 21 asesorów BREEAM.

Certyfikat BREEAM

System wielokryterialnej oceny budynków BREEAM pozwala na certyfikację obiektów biurowych, handlowych i przemysłowych.  Decyzję o certyfikacji obiektu można podjąć nawet  12 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania.  Budynek jest oceniany według 10 kategorii, z których każda posiada określoną ilość podkategorii i przekłada się na procentowy wynik certyfikacji.
W przypadku sześciu z dziesięciu kategorii, występują punkty krytyczne, których spełnienie warunkuje uzyskanie certyfikatu. Inaczej niż w LEED, ilość tych punktów jest zależna od poziomu certyfikacji, na jaki się decydujemy.

Certyfikat BREEAM można uzyskać w następujących kategoriach:

 • BREEAM Domestic (rodzinny) – ocena certyfikacyjna dla odrestaurowanych budynków inwestorów indywidualnych,

 • BREEAM EcoHomes (eko-domy) – ocena certyfikacyjna dla remontów generalnych jedno- i wielorodzinnych w Wielkiej Brytanii oraz nowych na terenie Szkocji,

 • BREEAM EcoHomes XB (eko-domy, bud. spółdzielcze istniejące) – ocena certyfikacyjna ekologiczności budynków i jakości życia mieszkańców,

 • BREEAM Multi-Residential (różnorodna mieszkaniowa) – nie będąca częścią Ecohomes obejmująca domy studentów – akademiki, domy opieki i domy dla seniora, hotele pracownicze, hotele robotnicze z programem socjalnym powyżej 10%.


Poniżej opisana została klasyfikacja BREEAM według funkcji w jakiej zaprojektowano i zrealizowano obiekt:

 • BREEAM Offices (biura) – ocena certyfikacyjna wszystkich nowo projektowanych, remontowanych oraz budynków po znaczącej modernizacji,

 • BREEAM Education (oświata) – ocena certyfikacyjna nowo zbudowanych, wyremontowanych, jak również rozbudowanych budynków edukacji

 • BREEAM Courts (sądy) – ocena certyfikacyjna nowo projektowanych i po przeprowadzonym całościowym remoncie dla budynków wymiaru sprawiedliwości,

 • BREEAM Prisons (zakłady karne) – ocena certyfikacyjna zakładów więziennictwa, poprawczych jak również karnych,Rys. 4. Proces uzyskania certyfikatu  BREEAM

W ramach certyfikacji występują następujące grupy kryteriów, wraz z punktami krytycznymi:

 • Zarządzanie ( max. 12 %  całkowitej ilości punktów )

                           Rozruch

 • Zdrowie i samopoczucie ( max. 15 % )

                           Oprawy oświetleniowe o wysokiej częstotliwości

 • Energia ( max. 19 % )

                            Wydajność energetyczna
                            Kontrola zużycia energii przez najemców
                            Technologie bez lub niskowęglowe

 • Transport ( max 8% )

 • Woda (max. 6 % )

                            Zużycie wody

 • Materiały ( max. 12,5 % )

 • Odpady ( max.  7,5 % )

                            Składowanie odpadów podlegających recyklingowi
                            Wykorzystanie terenu i ekologia
                            Ograniczenie wpływu na środowisko

 • Zanieczyszczenia ( max. 10 % )

 • Innowacja (max. 10 % )


Rys.5. Standardy minimalne i minimalna ilość punktów do uzyskania certyfikatu BREEAM

Certyfikacja  BREEAM pozwala na uzyskanie pięciu różnych poziomów : PASS – 30-44%, GOOD – 45- 54%, VERY GOOD 55-74%, EXCELLENT – 75-84%, OUTSTANDING – 85% i więcej.


Rys. 6.  Poziomy certyfikacji BREEAM

W przypadku certyfikacji BREEAM, tak jak i w przypadku LEED istnieje możliwość certyfikowania budynków już istniejących.  W tym przypadku konieczne jest zatrudnienie asesora posiadającego uprawnienia BREEAM in-Use.


Zdj. 2. Trinity Park III – jednymz pierwszych w Polsce budynek z certyfikatem BREEAM

W Polsce w budowie budynków z certyfikatem BREEAM przoduje z pewnością firma Ghelamco, która była inwestorem pierwszych trzech obiektów które uzyskały certyfikat BREEAM na naszym rynku budowlanym.

Jednym z najnowszych certyfikowanych budynków, a zarazem pierwszym w Polsce centrum handlowym  jest natomiast Futura Park Kraków, który swój certyfikat BREEAM na poziomie Very Good otrzymał w listopadzie 2011r. W przypadku tej inwestycji generalnym wykonawcą była firma Hochtief Polska.  Centrum handlowe ma powierzchnię 44 m 2 , spełniające surowe standardy, stawiane certyfikowanym budynkom.


Zdj. 3. Futura Park Kraków – budynek z certyfikatem BREEAM  na poziomie Very Good

Pierwszym w Polsce budynkiem, który uzyskał certyfikat dla budynków istniejących BREEAM in Use jest natomiast budynek słynnej łódzkiej Manufaktury, który otrzymał certyfikat na poziomie Very Good.


Zdj. 4. Łódzka Manufaktura – budynek z certyfikatem BREEAM in Use

Certyfikacja BREEAM zdobywa coraz większą popularność wśród deweloperów i wykonawców, z powodu dostosowywania wymogów certyfikacji do konkretnego budynku, który ma być certyfikowany oraz coraz większej ilości asesorów. Wiele firm decyduje się coraz częściej na budowę wyłącznie budynków z certyfikatem BREEAM.

Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: EcoSquad

Bibliografia:
www.breeam.org
www.bre.co.uk

Przegląd Budowlany nr 5/2011
Materiały własne


KONTAKT
e-mail:  ecosquad@ecosquad.pl
mobile:   +48 517-160-640

adres do korespondencji:
ul. Pagory 26
34-116 Spytkowice
POMOC ?
Jeśli nie znalazłeś na stronie interesujących Cię informacji, skontaktuj się z nami w wiadomości e-mail lub telefonicznie, a z pewnością pomożemy.
Wróć do spisu treści