City Multi VRF - wybitna jednostka - ECOSQUAD - budownictwo ekologiczne, ekologia, szkolenia

Idź do spisu treści

Menu główne

City Multi VRF - wybitna jednostka

eco-Produkty > eco-Klimatyzacja i wentylacja
Każdej generacji przewodzi wybitna jednostka


Premiera produktowa
Nowe urządzenia City Multi VRF serii YLM od Mitsubishi Electric

- „Każdej generacji przewodzi wybitna jednostka”
-  Znacznie podwyższona sezonowa efektywność energetyczna
- Unikalne rozwiązania w jednym wyjątkowym urządzeniu
- Wysoka elastyczność planowania instalacji


Wraz z uruchomieniem kampanii komunikacyjnej firma Mitsubishi Electric rozpo-częła sprzedaż nowej generacji jednostek zewnętrznych VRF City Multi. Produkty zostały po raz pierwszy zaprezentowane europejskiej publiczności w Norymber-dze na targach Chillventa 2014, a następnie w Warszawie na Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2015. Już dziś nowe, wybitne jednostki zewnętrzne VRF z sze-rokim zakresem wydajności, dużym wyborem różnych typów jednostek we-wnętrznych oraz różnorodnymi możliwościami sterowania są dostępne także dla Klientów
w Polsce.
Pod hasłem „Każdej generacji przewodzi wybitna jednostka” firma Mitsubishi Electric uruchomiła kampanię promującą wprowadzaną aktualnie na rynek nową generację urządzeń City Multi VRF serii YLM. Oprócz standardowych aktywności, jak reklama pra-sowa i on-line, kompleksowemu wejściu oferty na rynek towarzyszyć będą także prezen-tacje organizowane dla Klientów, szkolenia przeznaczone dla instalatorów oraz spotkania prasowe.
W ramach kampanii launchującej nowe urządzenia VRF Mitsubishi Electric przygotowa-na została dedykowana strona internetowa http://wybitnajednostka.mitsubishi-les.com oraz szereg materiałów drukowanych – katalogi, broszury, ulotki.
Nowa generacja YLM urządzeń zewnętrznych City Multi

Nowy typoszereg YLM wyróżnia się znacznie lepszą efektywnością, podwyższonym komfortem w trybie grzania oraz istotnym uelastycznieniem planowania. Nowe zalety wynikają z zastosowania nowej sprężarki, nowatorskiego wymiennika ciepła z alumi-nium, zmodyfikowanego obiegu chłodniczego i zwiększonej długości instalacji.Wartości jutra osiągalne już dzisiaj

Nowe urządzenia zewnętrzne City Multi zaprojektowano z naciskiem na efektywność sezonową. Umożliwiło to jej podwyższenie o 47 % w trybie chłodzenia i o 21 % w trybie grzania. Urządzenia EP-YLM odznaczają się już dzisiaj rewelacyjnymi wskaźnikami całorocznymi ich wartość SEER wynosi 6,71, a SCOP 3,92. Dotychczas w przypadku klimatyzatorów o mocy większej niż 12 kW nie wyznaczano wcale nawet wskaźnika EER ani COP. Wskaźnik EER oznacza efektywność w trybie chłodzenia, a COP opłacalność w trybie grzania. Należy się spodziewać, że w przyszłości także urządzenia tej wielkości będą oznaczane wskaźnikami SEER i SCOP podobnie jak ma to miejsce od 2013 r. z klimatyzatorami z grupy LOT 10, czyli o mocy poniżej 12 kW.

Unikalne rozwiązania w jednym wyjątkowym urządzeniu

Uzyskanie znacznie wyższej efektywności energetycznej to efekt zastosowania nowatorskiego, płaskorurowego (płaskokanałowego) wymiennika z aluminium, nowej, wysokosprawnej sprężarki oraz zmodyfikowanego obiegu chłodniczego. Dzięki nowej budowie wymiennika mniejszych odległości między rurkami oraz ograniczeniu zajmowanej przez nie przestrzeni powierzchnia wymiennika mogła zwiększyć się o ok. 30%, bez wpływu na rozmiar urządzenia. Rozwiązanie to gwarantuje także mniejszą stratę ciśnienia. Mitsubishi Electric jest pierwszym producentem na świecie, który wyposażył system VRF w takie rozwiązanie. Zastosowanie najnowocześniejszych sprężarek i silników pozwala na zwiększenie efektywności zwłaszcza przy obciążeniu częściowym. Specjalnie opracowany nowy typ sprężarki zapewnia wysoką niezawodność w eksploatacji. Urządzenie zewnętrzne nowego systemu City Multi dysponuje możliwością regulacji temperatury odparowania. Gdy temperatura w całym systemie zbliża się do wartości zadanej, system podnosi temperaturę czynnika chłodniczego w urządzeniach wewnętrznych. W efekcie uzyskujemy łagodniejsze temperatury wywiewu powietrza oraz dodatkową oszczędność energii o około 8 %.

Wysoka elastyczność planowania instalacji

Nowe urządzenia zewnętrzne EP-YLM zapewniają dużą elastyczność w planowaniu, projektowaniu i montażu. Pozwala to na bezproblemową instalację nawet w bardzo dużych obiektach. Zwiększony zakres wydajności chłodniczej - do 150 kW, łączna długość instalacji chłodniczej do 1000 m, zmniejszenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego o ok. 10% - wszystkie te zalety ułatwiają planowanie. Atutem jest także duży wybór możliwych do podłączenia urządzeń wewnętrznych. Kontakt


MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (Sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE (Living Environment Systems)
ul. Łopuszańska 38C
PL - 02-232 Warszawa
www.mitsubishi-les.com

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego