ECOKARTA - ECOSQUAD - budownictwo ekologiczne, ekologia, szkolenia

Idź do spisu treści

Menu główne

ECOKARTAECOKARTA karta jest tworzona dla każdego produktu z osobna w oparciu o dostępne na całym świecie narzędzia do oceny wpływu produktu na środowisko, człowieka oraz otoczenie.ECOKARTA to narzędzie dla asesorów, konsultantów, architektów, wykonawców i specjalistów branży zrówoważonego budownictwa. Pozwala ona na łatwe i szybkie stwierdzenie czy produkt może się przyczynić do uzyskania punktów w procesie certyfikacji budynku. Informacje sa przydatne przy uzyskiwaniu certyfikatów: LEED, BREEAM, DGNB.

Karta zawiera również informacje o posiadanych certyfikatach przyznanych produktowi oraz o certyfikatach posiadanych przez producenta. Zawiera informacje o zgodności z 10 różnymi systemami oceny.


Karta zawiera informacje:

LEED                                                        BREEAM                                                                           DGNB

                             Ecolabel                                                                  EPD

ISO 14001                                               ISO 14025                                                                            LCA

                       Zawartość LZO                                             Zawartość formaldehydu

Zawartość fenoli                                Produkt regionalny                                                      Cradle to CradleProcentową przydatność produktu do recyklingu ?
Jaki procent produktu firma sama pozyskuje z recyklingu ?
Czy firma odbiera produkty własne po zużyciu ?
Jaki jest potrzebny nakład energii na wyprodukowanie produktu ?
Właściwości podnoszące walory ekologiczne produktu ?
Oraz wiele innych.
Jest prostą informacją pomocną w doborze materiałów do budynków ekologicznych zawierającą wszystkie informacje.

Pobierz przykładową ecokartę:

              Forbo-Marmoleum
              Modulyss
              TECE
              VANK_move
              

poproś o inne ecokarty z Twojej branży

     EKOPRODUKT jest to znak umieszczany na produkcie w celu poinformowania o posiadanej ECOKARCIE. Świadczy on o walorach ekologicznych produktu, na którym znak ECOPRODUKT został umieszczony.
DZIENNIK ECOINWESTYCJI jest tworzony typowo dla budynku dla którego ma być prowadzony. Dziennik będzie pozwalał na przedstawienie walorów ekologicznych budynku oraz zarządzania nim w sposób zrównoważony.


- informacje o  materiałach użytych do budowy/remont
- informacje o wyposarzeniu wnętrz (meble wykładziny i itp.)
- informacje wyposarzeniu w urządzenia (sprzęt elektryczny)
- informacje o zużyciu energii (oświetlenie, klimatyzacja itp.)
- informacje o zużyciu wody
- informacje o rodzaju odpadów
-itp.
Zalety prowadzenia dziennika:
- walory ekologiczne budynku (potwierdzone dokumentami)
-kontrolowanie jakości powietrza w pomieszczeniach
-kontrolowanie zużycia energii ( szybką eliminacje zepsutych urządzeń, wprowadzanie rozwiązań obniżających zużycie energii)
- kontrolowanie zużycia wody ( szybką eliminacje nieszczelnych urządzeń, wprowadzanie rozwiązań obniżających zużycie wody)
-informacje czy można zmniejszyć ilość odpadów, jaką część można segregować
- efektywne zarzadzanie budynkiem
- itp.
Ważne: wszystkie wpisy muszą posiadać potwierdzenie w postaci kart, rachunków, wyników badań, dokumentacji fotograficznej.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego