Kolejny certyfikat budownictwa zrównoważonego - ECOSQUAD - budownictwo ekologiczne, ekologia, szkolenia

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic.
LEEDBREEAMDGNBHQEWELLEKOLOGICZNE MATERIAŁY
Przejdź do treści

Kolejny certyfikat budownictwa zrównoważonego

BAZA WIEDZY > Baza wiedzy > Artykuły techniczne

2015-11-23

HQE - czyli jak o robią francuzi.
Francuski standard oceny budownictwa zrównoważonego

Standardy budynków ekologicznych są tematem poruszanym każdorazowo na konferencjach poświęconych klimatowi i środowisku. Nie inaczej było również w przypadku konferencji World Efficiency, która stałą się okazją do zorganizowania pierwszego Międzynarodowego Szczytu HQE.  Podczas spotkania fachowcy, entuzjaści oraz inni zainteresowani tematyką HQE mogli wymienić doświadczenia i praktyki z zakresu budownictwa w tym francuskim standardzie.

HQE to organizacja skupiająca od 20 lat ludzi zaangażowanych w zrównoważony rozwój budownictwa. Stworzony we Francji standard HQE zyskał międzynarodowy zasięg dzięki organizacji certyfikującej Cerway i jest już obecny w 19 krajach na 5 kontynentach.
HQE™ jest, obok LEED i BREEAM, jednym z  najczęściej nadawanych certyfikatów na świecie i został już przyznany 59 mln m 2 w blisko 384 000 obiektach budowanych, remontowanych lub będących w eksploatacji. Dzięki certyfikacji HQE™ budynki emitują o 23% mniej gazów cieplarnianych oraz zużywają 12% mniej energii w stosunku do budynków o podobnych rozmiarach, wieku i lokalizacji. Certyfikat HQE™ wyznacza ścieżkę rozwoju branży budowlanej, która już teraz wyprzedza obowiązujące przepisy, zapewniając rozwój wolny od CO 2.

W Polsce nowy standard budownictwa wyznaczony przez HQE™ spełniają inwestycje mieszkaniowe Accent Vert oraz Accent Eco realizowane przez Bouygues Immobilier Polska. Accent Eco jako pierwsza inwestycja nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej otrzymała certyfikat HQE International na poziomie „Very Good”.

Zakres kryteriów, które musi spełnić inwestycja, by otrzymać certyfikat HQE™ obejmuje cały proces inwestycyjny
od analizy działki, poprzez projektowanie i prace budowlane, aż po eksploatację budynku.  Przyznanie certyfikatu gwarantuje, że deweloper zaplanował realizację swojej inwestycji, spełniając kryteria sprzyjające ekologii oraz przyszłym użytkownikom. Oceniane są między innymi jakość i trwałość zastosowanych materiałów, zrównoważone zarządzanie energią i gospodarką wodną, komfort akustyczny i aspekt wizualny.


Standard HQE podzielony jest na cztery główne grupy tematyczne, które obejmują 14 kryteriów:
ENERGIA – która jest jedną z czterech głównych grup certyfikatu HQE. Obejmuje ona takie aspekty jak zmniejszenie zużycia energii przez odpowiednie rozwiązania koncepcyjne, ograniczenie emisji CO2

ŚRODOWISKO – na które składa się sześć różnych kryteriów, które obejmują między innymi:

                  
Planowanie przestrzeni - w tym planowanie działki  i posadowienia obiektu, wpływu na lokalną ludność, planowanie przestrzeni zewnętrznych obiektu

                   Komponenty – zawierające w swym zakresie takie elementy jak wybór materiałów, ich trwałość i  możliwość konserwacji oraz możliwości adaptacyjne

                   Worksite – elementy związane z gospodarką odpadami, zużyciem poszczególnych dóbr i surowców

                   Woda – zużycie wody, wykorzystanie wody deszczowej, gospodarka wodno-ściekowa

                   Odpady – zarządzanie odpadami związanymi z obiektem

                   Design – obejmuje takie zaprojektowanie budynku, które pozwoli na jego późniejszą łatwą konserwację

ZDROWIE – grupa tematyczna składająca się z trzech głównych kryteriów:

                   
Jakość przestrzeni – na którą składa się ekspozycja magnetyczna czy specjalne warunki zdrowotne

                  Jakość wody – projektowanie sieci z uwzględnieniem odpowiednich obiegów i temperatur

                 Jakość powietrza – wentylacja, klimatyzacja, LZO ( VOC)

KOMFORT – grupa składająca się z czterech głównych kryteriów:

                  
Komfort termalny -  na który składa się klimatyzacja, wentylacja, konstrukcja budynku oraz elementy mające wpływ na komfort termiczny człowieka wewnątrz obiektu.

                  Komfort akustyczny – wewnętrzna i zewnętrzna akustyka, hałaśliwość rządzeń, itp.

                  Komfort wizualny – dostęp do naturalnego i sztucznego oświetlenia

                  Komfort zapachowy – niwelowanie dyskomfortu powodowanego uciążliwymi zapachami


Aby uzyskać certyfikat HQE w pierwszej kolejności należy spełnić założenia warunków wstępnych (PR) dla danego projektu.
Standard HQE w każdej z czerech kategorii przewiduje możliwość przyznania maksymalnie 4 gwiazdek, które następnie po zsumowaniu dają nam ocenę obiektu na następujących poziomach:

HQE Pass
spełnienie założeń PR
HQE Good
1 do 4 gwiazdek
HQE Very Good
5 do 8 gwiazdek
HQE Excellent
9 do 11 gwiazdek
HQE Excepctional
od 12 do 16 gwiazdek
Standard HQE™ łączy odpowiedź na wyzwania klimatyczne, ochronę środowiska, poprawę jakości życia i poprawę parametrów ekonomicznych budynków. "Stworzenie globalnej zrównoważonej wizji, jako odpowiedzi na wyzwania klimatyczne, nie jest dziełem przypadku. Wynika ona z zaangażowania wszystkich interesariuszy oraz z mobilizacji przedstawicieli branży
taka jest specyfika standardu HQE™” powiedział Patrick Nossent, prezes Cerway i Certivéa.

STANDARD HQE POZYTYWNIE WPŁYWA NA ZMIANY KLIMATYCZNE

Sektor budownictwa jest odpowiedzialny za co najmniej 20% emisji gazów cieplarnianych związanej z pracami budowlanymi i remontowymi,  wykorzystaniem materiałów i sprzętu, a także ze zużyciem mediów.  Jest to również sektor określany jako kluczowy w kontekście głównego wyzwania omawianego podczas tegorocznej konferencji klimatycznej stworzenia lokalnych strategii zmierzających do zredukowania emisji gazów cieplarnianych i utrzymania wskaźnika ocieplenia klimatu na poziomie poniżej 2°C. Wypracowanie nowych ekologicznych koncepcji budownictwa i metod zarządzania budynkiem jest konieczne, by móc ograniczyć szkodliwy dla klimatu wpływ sektora budowlanego.

„Standard HQE™ ze swoim pozytywnym wpływem na klimat rozszerza swój zasięg, propagując globalną i odpowiedzialną wizję budownictwa. Międzynarodowy Szczyt HQE jest dla nas okazją, by ogłosić podpisanie umowy o partnerstwie z organizacją Écobâtiment w celu wdrożenia standardu HQE™ w Kanadzie, a także poinformować o pierwszym przypadku przyznania certyfikatu basenowi znajdującemu się poza Francją
na Międzynarodowym Uniwersytecie w Rabacie w Maroku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć, które świadczą o rosnącym międzynarodowym zasięgu HQE oraz o zaangażowaniu jego propagatorów” powiedziała Corinne Block-Raguin, Dyrektor Wykonawcza Cerway.


HQE TO globalnA i odpowiedzialnA wizjA budownictwa

Certyfikat HQE™ może zostać przyznany budynkowi każdego typu mieszkaniom, biurom, budynkom szkolnym, obiektom sportowym, szpitalom, obiektom handlowym i logistycznym ale także infrastrukturze i całym dzielnicom. Mogą się ubiegać o niego obiekty dowolnego przeznaczenia będące w budowie, remontowane lub już eksploatowane.

Koncept
HQE™ charakteryzuje się podejściem obejmującym wiele kryteriów i angażującym wszystkich interesariuszy. Zespół odpowiedzialny za certyfikację HQE™ sam określa cele do zrealizowania w konkretnej sytuacji oraz swobodnie wybiera rozwiązania architektoniczne i techniczne dla danego obiektu.

Zachowuje przy tym równowagę między zapewnieniem ochrony środowiska (zużycie energii, wody, emisja CO 2
, zagospodarowanie odpadów, zachowanie bioróżnorodności itd.), dążeniem do poprawy jakości życia oraz wymogiem oszczędnej eksploatacji.  Jest to najlepsza koncepcja modelowego budynku, który jednocześnie odpowiada wyzwaniom zrównoważonego miasta. HQE™ pozwala ponadto kontrolować koszty i harmonogram prac, niezależnie od miejsca budowy. Na etapie eksploatacji obiektu zastosowane standardy HQE™ umożliwiają ograniczenie wydatków i ryzyka związanego ze zużyciem materiału. Certyfikat stanowi także wartość dodaną w przypadku wynajmu lub sprzedaży.  
Cerway: Organizacja obecna w 18 krajach na 4 kontynentach, przyznaje wszystkie certyfikaty
HQE™ na świecie i jest liderem certyfikacji budynków mieszkalnych we Francji. Filia Cerqual.


Certivéa:
Filia Cerway, organizacja nadająca wszystkie certyfikaty HQE™ oraz lider certyfikacji budynków niemieszkalnych, infrastruktur i terenów zrównoważonych we Francji.


Ruch HQE: Został stworzony, aby skuteczniej stawić czoła wyzwaniom społecznym i klimatycznym w zakresie budownictwa oraz propagować punkt widzenia osób zaangażowanych na rzecz polepszenia jakości życia, poszanowania środowiska naturalnego i poprawy parametrów energetycznych budynków. Działania Ruchu HQE obejmują m.in. programy współpracy w zakresie innowacji, takie jak HQE Performance oraz działania edukacyjne skierowane zarówno do osób z branży, jak i do szerszej publiczności.
Autor: Barbara Jackowska

Opracowanie: ECOSQUAD


KONTAKT
e-mail:  ecosquad@ecosquad.pl
mobile:   +48 517-160-640

adres do korespondencji:
ul. Pagory 26
34-116 Spytkowice
POMOC ?
Jeśli nie znalazłeś na stronie interesujących Cię informacji, skontaktuj się z nami w wiadomości e-mail lub telefonicznie, a z pewnością pomożemy.
Wróć do spisu treści