deklaracje środowiskowe, LCA, cykl życia - ECOSQUAD - budownictwo ekologiczne, ekologia, szkolenia

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic.
LEEDBREEAMDGNBHQEWELLEKOLOGICZNE MATERIAŁY
Przejdź do treści

deklaracje środowiskowe, LCA, cykl życia

BAZA WIEDZY > Baza wiedzy > Certyfikaty
EPD (Deklaracja środowiskowa produktu)
Na drodze do EPD (Deklaracja środowiskowa produktu)
Nazwa: Na drodze do EPD (Deklaracja środowiskowa produktu) i Deklaracja stopniowa EPD
Region: Zasięg krajowy/międzynarodowy
Kraj: Szwecja (Na drodze do EPD), Szwecja, Dania, Portugalia i Łotwa (Deklaracja stopniowa EPD)
Rodzaj inicjatywy: Narzędzie informacyjne
Sektor: MŚP działające w różnych sektorach
Organizacje  zaangażowane w inicjatywę: Za realizację inicjatywy odpowiadają SIRII  (Inicjatywa Szwedzkiego Instytutu Badań Przemysłowych) oraz Szwedzka  Rada ds. Zarządzania Środowiskiem (Svenska Miljöstyrningsrådet).
System  EDP wdrażany jest przez Szwedzką Radę Zarządzania środowiskiem.  Projektem Deklaracja stopniowa EPD kieruje IVF – Korporacja ds. badań i  rozwoju.
Rodzaj finansowania: Partnerstwa: publiczne, prywatne,  organizacje pozarządowe & finansowanie unijne oraz finansowanie  częściowe
Opis
Oba projekty „Na drodze do EPD” oraz „Deklaracja  stopniowa EPD” są ze sobą wzajemnie powiązane. Projekt „Na drodze do  EPD” jest krajowym projektem realizowanym przez Szwecję, natomiast  projekt „Deklaracja stopniowa EPD” jest międzynarodowym projektem  finansowanym ze środków UE.
Projekt „Deklaracja stopniowa EPD” oparty  jest na szwedzkim programie, którego celem jest zharmonizowanie  procedury „krok po kroku” poprzez testowanie stopniowego systemu EPD w  dziesięciu MŚP działających w Danii, na Łotwie, w Portugalii i w  Szwecji.
Głównym celem Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) jest  zapewnienie łatwo dostępnych, porównywalnych informacji, sprawdzonych  pod kątem jakości, dotyczących efektywności ekologicznej produktów i  usług. Ponieważ deklaracja EPD oparta jest na analizie cyklu życia  (LCA), może ona prowadzić do wprowadzenia modyfikacji i innowacji w  projektach, które umożliwią docelowe uzyskanie bardziej ekologicznego  produktu.
Celem tych projektów jest pomoc firmom w opracowaniu  deklaracji EPD poprzez procedurę realizowaną „krok po kroku" i  umożliwienie MŚP stopniowego wdrażania systemu. Stopniowa aktualizacja  deklaracji, zawierająca sukcesywnie coraz więcej danych, doprowadzi do  jej udoskonalenia.
Deklaracja końcowa może zostać zweryfikowana i  zarejestrowana w systemie EPD jako deklaracja środowiskowa typu III  zgodnie ze standardem ISO 14025. Deklaracje stopniowe EPD mogą być  wstępnie rejestrowane w szwedzkim systemie środowiskowych deklaracji  produktów (EPD).
Na stronie publikowane są osiągnięcia MŚP obok  przedsiębiorstw, które wprowadziły pełne deklaracje EPD. Strony mają  charakter otwartej internetowej bazy danych, w której wersja wstępna  deklaracji środowiskowej może być rejestrowana i aktualizowana zgodnie z  potrzebą. Działania firmy na rzecz środowiska są więc publikowane przez  cały czas trwania poszczególnych etapów procesu.
Oczekiwane korzyści dla MŚP w projekcie Stopniowej deklaracji EPD są następujące:
Korzyści  krótkoterminowe: MŚP uczestniczące w programie mają szansę na  przyciągnięcie nowych klientów poprzez wprowadzenie na rynek produktów  przyjaznych środowisku.
Korzyści długoterminowe: utrzymanie klientów,  którzy wymagają deklaracji EDP i przyciągnięcie nowych klientów poprzez  obecność na rynku produktów przyjaznych środowisku.
KONTAKT
mobile:  +48 517-160-640
POMOC ?
Jeśli nie znalazłeś na stronie interesujących
Cię informacji,
skontaktuj się z nami w wiadomości e-mail
lub telefonicznie, a z pewnością pomożemy.
Wróć do spisu treści