deklaracje środowiskowe, LCA, cykl życia - ECOSQUAD - budownictwo ekologiczne, ekologia, szkolenia

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic.
LEEDBREEAMDGNBHQEWELLEKOLOGICZNE MATERIAŁY
Przejdź do treści

deklaracje środowiskowe, LCA, cykl życia

BAZA WIEDZY > Baza wiedzy > Certyfikaty


EPD (Deklaracja środowiskowa produktu)Na drodze do EPD (Deklaracja środowiskowa produktu)
Nazwa: Na drodze do EPD (Deklaracja środowiskowa produktu) i Deklaracja stopniowa EPD
Region: Zasięg krajowy/międzynarodowy
Kraj: Szwecja (Na drodze do EPD), Szwecja, Dania, Portugalia i Łotwa (Deklaracja stopniowa EPD)
Rodzaj inicjatywy: Narzędzie informacyjne
Sektor: MŚP działające w różnych sektorach
Organizacje zaangażowane w inicjatywę: Za realizację inicjatywy odpowiadają SIRII (Inicjatywa Szwedzkiego Instytutu Badań Przemysłowych) oraz Szwedzka Rada ds. Zarządzania Środowiskiem (Svenska Miljöstyrningsrådet).
System EDP wdrażany jest przez Szwedzką Radę Zarządzania środowiskiem. Projektem Deklaracja stopniowa EPD kieruje IVF – Korporacja ds. badań i rozwoju.
Rodzaj finansowania: Partnerstwa: publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe & finansowanie unijne oraz finansowanie częściowe
Opis
Oba projekty „Na drodze do EPD” oraz „Deklaracja stopniowa EPD” są ze sobą wzajemnie powiązane. Projekt „Na drodze do EPD” jest krajowym projektem realizowanym przez Szwecję, natomiast projekt „Deklaracja stopniowa EPD” jest międzynarodowym projektem finansowanym ze środków UE.
Projekt „Deklaracja stopniowa EPD” oparty jest na szwedzkim programie, którego celem jest zharmonizowanie procedury „krok po kroku” poprzez testowanie stopniowego systemu EPD w dziesięciu MŚP działających w Danii, na Łotwie, w Portugalii i w Szwecji.
Głównym celem Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) jest zapewnienie łatwo dostępnych, porównywalnych informacji, sprawdzonych pod kątem jakości, dotyczących efektywności ekologicznej produktów i usług. Ponieważ deklaracja EPD oparta jest na analizie cyklu życia (LCA), może ona prowadzić do wprowadzenia modyfikacji i innowacji w projektach, które umożliwią docelowe uzyskanie bardziej ekologicznego produktu.
Celem tych projektów jest pomoc firmom w opracowaniu deklaracji EPD poprzez procedurę realizowaną „krok po kroku" i umożliwienie MŚP stopniowego wdrażania systemu. Stopniowa aktualizacja deklaracji, zawierająca sukcesywnie coraz więcej danych, doprowadzi do jej udoskonalenia.
Deklaracja końcowa może zostać zweryfikowana i zarejestrowana w systemie EPD jako deklaracja środowiskowa typu III zgodnie ze standardem ISO 14025. Deklaracje stopniowe EPD mogą być wstępnie rejestrowane w szwedzkim systemie środowiskowych deklaracji produktów (EPD).
Na stronie publikowane są osiągnięcia MŚP obok przedsiębiorstw, które wprowadziły pełne deklaracje EPD. Strony mają charakter otwartej internetowej bazy danych, w której wersja wstępna deklaracji środowiskowej może być rejestrowana i aktualizowana zgodnie z potrzebą. Działania firmy na rzecz środowiska są więc publikowane przez cały czas trwania poszczególnych etapów procesu.
Oczekiwane korzyści dla MŚP w projekcie Stopniowej deklaracji EPD są następujące:
Korzyści krótkoterminowe: MŚP uczestniczące w programie mają szansę na przyciągnięcie nowych klientów poprzez wprowadzenie na rynek produktów przyjaznych środowisku.
Korzyści długoterminowe: utrzymanie klientów, którzy wymagają deklaracji EDP i przyciągnięcie nowych klientów poprzez obecność na rynku produktów przyjaznych środowisku.

Informacje kontaktowe

Adres: Vasagatan 15-17, Stockholm, Szwecja
Tel: +46 8 700 66 91
Faks: +46 8 700 66 99
Email: info@environdec.com
Strona internetowa: http://extra.ivf.se/stepwiseEPD2/template.asp
i http://www.environdec.com/

Źrudło:.http://ec.europa.eu/environment/sme/cases/cases16_pl.htm

KONTAKT
e-mail:  ecosquad@ecosquad.pl
mobile:   +48 517-160-640

adres do korespondencji:
ul. Pagory 26
34-116 Spytkowice
POMOC ?
Jeśli nie znalazłeś na stronie interesujących Cię informacji, skontaktuj się z nami w wiadomości e-mail lub telefonicznie, a z pewnością pomożemy.
Wróć do spisu treści