Cykl życia produktu - ECOSQUAD - budownictwo ekologiczne, ekologia, szkolenia

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic.
LEEDBREEAMDGNBHQEWELLEKOLOGICZNE MATERIAŁY
Przejdź do treści

Cykl życia produktu

BAZA WIEDZY > Baza wiedzy > Certyfikaty
Life Cycle Assessment
LCA (Life Cycle Assessment)– ocena cyklu życia. Jest to technika z zakresu procesów zarządczych, mająca na celu ocenę potencjalnych zagrożeń środowiska. Istotą tej metody jest nastawienie nie tylko na ocenę wyniku końcowego danego procesu technologicznego, ale także oszacowanie i ocena konsekwencji całego procesu dla środowiska naturalnego.
Pierwsze wzmianki o tego typu metodzie pochodzą w prac Harolda Smitha, przedstawionych na Światowej Konferencji Energetycznej w 1969 roku. Oryginalne badania tego uczonego dotyczyły wytwarzania różnych rodzajów energii w wybranych procesach chemicznych. Jedną z pierwszych firm, które zainteresowały się wykorzystaniem tych analiz w praktyce była Coca-Cola, która zleciła przeprowadzenie dalszych badań.
Kryzys energetyczny z lat siedemdziesiątych XX w. przyczynił się do rozwoju metody LCA i był inspiracją do dalszy badań i analiz opartych na założeniach metody. Stopniowo na skutek prac badawczych i rozwoju metoda zaczęła odbiegać od formy przedstawionej oryginalnie w pracach Harolda Smitha. Do rozwoju metody przyczyniło się także rosnące zainteresowanie problematyka kwaśnych deszczy i efektu cieplarnianego.
LCA
Najczęściej spotykaną definicją LCA jest następująca: „LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i zmniejszenie obciążeń środowiska. Ocena wpływu na środowisko może być prowadzona zarówno dla wyrobu, jak i dla jego funkcji. LCA jest traktowana jako „analiza od kołyski do grobu”. Podstawowymi elementami LCA są: (1) zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń wprowadzanych do środowiska, tj. Zużytych materiałów i energii, oraz emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska, (2) ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń oraz (3) oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń.” [1]
Zalety metody LCA
1. Brak pominięcia jakiegokolwiek etapu istnienia wyrobu
2. Uwzględnienie najważniejszych ekosystemów i ich elementów umożliwia pełną ocenę wpływu na środowisko
3. Metoda ta uwzględnia powstawanie zanieczyszczeń
4. Szczegółowy opis metody jest zawarty w normach ISO
KONTAKT
mobile:  +48 517-160-640
POMOC ?
Jeśli nie znalazłeś na stronie interesujących
Cię informacji,
skontaktuj się z nami w wiadomości e-mail
lub telefonicznie, a z pewnością pomożemy.
Wróć do spisu treści