SKA Rating - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
SKA Rating

SKA to narzędzie stworzone przez brytyjski RICS ( Royal Institution of Chartered Surveyors ), służace do oceny produktów i materiałów wykończeniowych budynków biurowych. System ten działa od 2009 roku.


Certyfikat SKA przyznawany jest na trzech poziomach: Gold, Silver i Bronze.  Progi te są osiągane poprzez osiągnięcie odpowiednio 75%, 50% lub 25% środków objętych zakresem, które muszą obejmować GPM ( tzw. "dobre praktyki"). Ponieważ różne praktyki są oceniane w różny sposób, możliwe jest ich uszeregowanie o 1 do 104, gdzie 1 to najważniejsze a 104 najmniej istotne działania. Ma to na celu zastosowanie jak najlepszych i najprostszych praktyk w pierwszej kolejności.

Ocena SKA pomaga najemcom w ocenie projektów wykończeniowych w oparciu o zestaw kryteriów dobrej praktyki zrównoważonego rozwoju. Szacuje się, że 11% brytyjskich wydatków na budowę dotyczy wyposażenia, a budynki mogą mieć 30-40 wykończeń w trakcie ich cyklu życia.

Wcześniej, mimo że istniały narzędzia do oceny wpływu na środowisko całych budynków (np. BREEAM w Wielkiej Brytanii i LEED w USA), informacje zwrotne od najemców wskazywały, że certyfikacja wyposażenia, zwłaszcza w istniejących budynkach, która stara się korzystać z całych systemów jest niezadowalająca zarówno pod względem wysokich kosztów, jak i niskiego znaczenia dla końcowego najemcy czy właściciela.
System oceny SKA składa się z ponad stu działań "dobrych praktyk" (GPM) obejmujących energię i emisje CO2, odpady, wodę, materiały, zanieczyszczenie, dobrostan i transport.

Zagadnienia są dostępne bezpłatnie wraz z internetowym narzędziem oceny, które może być używane nieformalnie lub do formalnej certyfikacji przez akredytowanego asesora RICS SKA. Oceny można przeprowadzać na trzech etapach: projekt, przekazanie i użytkowanie.  RICS pobiera 60 GBP za każdą certyfikację przeprowadzaną przez asesorów. Asesor zazwyczaj pobiera opłaty w wysokości 2 000- 3 000 GBP za certyfikat, w zależności od charakteru i złożoności projektu .

Więcej informacji:

Wróć do spisu treści