BREEAM, BRE Global, certyfikacja BREEAM - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
2011-11-25
Certyfikacja BREEAM w pigułce

Kolejnym,  co do popularności wielokryterialnej certyfikacji budynków  jest  brytyjski system BREEAM, stworzony przez organizację BRE. Organizacja ta  powstała już w 1972 roku, jednak sam system certyfikacji BREEAM powstał  dużo później – w 1990 r.

Asesor
Podobnie  jak w przypadku LEED, certyfikacja BREEAM ma również swoich  specjalistów.  Asesor BREEAM pośredniczy w całym procesie certyfikacji  pomiędzy BRE a inwestorem. W przypadku egzaminu na BREEAM International  Assesor nie ma, jak w przypadku LEED wymagań wstępnych. Aby uzyskać  licencję należy wziąć udział w trzydniowym kursie, po którym następuje  egzamin. Następnie w ciągu trzech miesięcy od zdania egzaminu należy  dostarczyć studium przypadku, które podlega ocenie.  Inaczej, niż w  przypadku LEED, zatrudnienie asesora BREEAM jest konieczne do ubiegania  się o certyfikat BREEAM. W chwili obecnej w Polsce zarejestrowanych jest  21 asesorów BREEAM.

Certyfikat BREEAM

System  wielokryterialnej oceny budynków BREEAM pozwala na certyfikację  obiektów biurowych, handlowych i przemysłowych.  Decyzję o certyfikacji  obiektu można podjąć nawet  12 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania.   Budynek jest oceniany według 10 kategorii, z których każda posiada  określoną ilość podkategorii i przekłada się na procentowy wynik  certyfikacji.
W przypadku sześciu z dziesięciu kategorii, występują  punkty krytyczne, których spełnienie warunkuje uzyskanie certyfikatu.  Inaczej niż w LEED, ilość tych punktów jest zależna od poziomu  certyfikacji, na jaki się decydujemy.

 • Certyfikat BREEAM można uzyskać w następujących kategoriach:
 • BREEAM Domestic (rodzinny) – ocena certyfikacyjna dla odrestaurowanych budynków inwestorów indywidualnych,
 • BREEAM EcoHomes (eko-domy) – ocena certyfikacyjna dla remontów  generalnych jedno- i wielorodzinnych w Wielkiej Brytanii oraz nowych na  terenie Szkocji,
 • BREEAM EcoHomes XB (eko-domy, bud. spółdzielcze istniejące) – ocena  certyfikacyjna ekologiczności budynków i jakości życia mieszkańców,
 • BREEAM Multi-Residential (różnorodna mieszkaniowa) – nie będąca częścią  Ecohomes obejmująca domy studentów – akademiki, domy opieki i domy dla  seniora, hotele pracownicze, hotele robotnicze z programem socjalnym  powyżej 10%.
 • Poniżej opisana została klasyfikacja BREEAM według funkcji w jakiej zaprojektowano i zrealizowano obiekt:
 • BREEAM Offices (biura) – ocena certyfikacyjna wszystkich nowo  projektowanych, remontowanych oraz budynków po znaczącej modernizacji,
 • BREEAM Education (oświata) – ocena certyfikacyjna nowo zbudowanych,  wyremontowanych, jak również rozbudowanych budynków edukacji
 • BREEAM Courts (sądy) – ocena certyfikacyjna nowo projektowanych i po  przeprowadzonym całościowym remoncie dla budynków wymiaru  sprawiedliwości,
 • BREEAM Prisons (zakłady karne) – ocena certyfikacyjna zakładów więziennictwa, poprawczych jak również karnych,
Proces uzyskania certyfikatu  BREEAM

W ramach certyfikacji występują następujące grupy kryteriów, wraz z punktami krytycznymi:
 • Zarządzanie ( max. 12 %  całkowitej ilości punktów )
                           Rozruch
 • Zdrowie i samopoczucie ( max. 15 % )
                           Oprawy oświetleniowe o wysokiej częstotliwości
 • Energia ( max. 19 % )
                            Wydajność energetyczna
                            Kontrola zużycia energii przez najemców
                            Technologie bez lub niskowęglowe
 • Transport ( max 8% )
 • Woda (max. 6 % )
                            Zużycie wody
 • Materiały ( max. 12,5 % )
 • Odpady ( max.  7,5 % )
                            Składowanie odpadów podlegających recyklingowi
                            Wykorzystanie terenu i ekologia
                            Ograniczenie wpływu na środowisko
 • Zanieczyszczenia ( max. 10 % )
 • Innowacja (max. 10 % )
Standardy minimalne i minimalna ilość punktów do uzyskania certyfikatu BREEAM

Certyfikacja   BREEAM pozwala na uzyskanie pięciu różnych poziomów : PASS – 30-44%,  GOOD – 45- 54%, VERY GOOD 55-74%, EXCELLENT – 75-84%, OUTSTANDING – 85% i  więcej.
Poziomy certyfikacji BREEAM

W  przypadku certyfikacji BREEAM, tak jak i w przypadku LEED istnieje  możliwość certyfikowania budynków już istniejących.  W tym przypadku  konieczne jest zatrudnienie asesora posiadającego uprawnienia BREEAM  in-Use.
Zdj. 2. Trinity Park III – jednymz pierwszych w Polsce budynek z certyfikatem BREEAM

W Polsce w budowie budynków z certyfikatem BREEAM przoduje z pewnością firma Ghelamco, która była inwestorem pierwszych trzech obiektów które uzyskały certyfikat BREEAM na naszym rynku budowlanym.
Jednym z najnowszych certyfikowanych budynków, a zarazem pierwszym w Polsce centrum handlowym  jest natomiast Futura Park Kraków, który swój certyfikat BREEAM na poziomie Very Good otrzymał w listopadzie 2011r. W przypadku tej inwestycji generalnym wykonawcą była firma Hochtief Polska.  Centrum handlowe ma powierzchnię 44 m 2 , spełniające surowe standardy, stawiane certyfikowanym budynkom.
Zdj. 3. Futura Park Kraków – budynek z certyfikatem BREEAM  na poziomie Very Good
Pierwszym w Polsce budynkiem, który uzyskał certyfikat dla budynków istniejących BREEAM in Use jest natomiast budynek słynnej łódzkiej Manufaktury, który otrzymał certyfikat na poziomie Very Good.
Zdj. 4. Łódzka Manufaktura – budynek z certyfikatem BREEAM in Use

Certyfikacja BREEAM zdobywa coraz większą popularność wśród deweloperów i wykonawców, z powodu dostosowywania wymogów certyfikacji do konkretnego budynku, który ma być certyfikowany oraz coraz większej ilości asesorów. Wiele firm decyduje się coraz częściej na budowę wyłącznie budynków z certyfikatem BREEAM.

Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: EcoSquad
Bibliografia:
www.breeam.org
www.bre.co.uk
Przegląd Budowlany nr 5/2011
Materiały własne


Wróć do spisu treści