LEED v4.1 - USGBC przyspiesza - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
2018-08-30

LEED v4.1 czyli USGBC przyspiesza !


LEED to światowy system oceny w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji wysokowydajnych zielonych budynków. Przez  ostatnie 18 lat różne wersje LEED popchnęły globalny rynek budynków  ekologicznych do przodu, obejmując ponad 93 000 zarejestrowanych i  certyfikowanych projektów.
W świecie, który stale się rozwija, LEED to "ciągłe doskonalenie". Z każdą nową wersją LEED podnosi poprzeczkę. USGBC pracuje również nad tym, aby system przyspieszył tempo, z jakim porusza się rynek. Nie bez znaczenia są również konkurencyjne systemy, które windują poprzeczkę coraz wyżej, jak niemiecki DGNB w wersji 2018.

Po powszechnym sukcesie LEED 2009 również podnosi poprzeczkę na rynku. Dziś, wdług USGBC,  LEED v4 jest najbardziej rygorystycznym systemem oceny zielonych budynków na świecie. Od  poprawy wydajności energetycznej po podkreślanie zdrowia ludzkiego i  integracyjnego projektowania budynków, LEED zachęca zespoły projektowe  do działania ponad status quo. Jednak LEED v4.1 nie jest zmianą pełnej wersji, lecz raczej przyrostową aktualizacją systemów oceny LEED. LEED v4.1 będzie najbardziej integralną i przejrzystą platformą do tej pory.

LEED v4.1  -  większy, silniejszy, odważniejszy

  •    Większy:  LEED v4.1 jest dla wszystkich - jest bardziej inkluzywny i pozwala  projektom zdobywać punkty LEED poprzez monitorowanie wydajności budynku  za pośrednictwem platformy Arc.
  •    Silniejszy: LEED v4.1 nadal poprawia wydajność. W rzeczywistości wyniki wydajności są w pełni zintegrowane z LEED v4.1, dzięki czemu można mierzyć wydajność na bieżąco.
  •    Odważniejszy:  wnioski wyciągnięte z LEED v4 oraz wersji systemu stosowanych przez ostatnie  dwadzieścia lat doprowadziły do głębszego spojrzenia na istniejące  budynki, projekty mieszkaniowe i miasta w celu opracowania unikalnych  rozwiązań, które dotyczą unikatowych rynków.

LEED v4.1 dostarczy:

  •    Nowe  metodologie pomiaru wydajności budynków dzięki współpracy z projektami  służącymi śledzeniu energii, wody, odpadów, transportu i jakości  środowiska w pomieszczeniach
  •    Prosta,  oparta na danych ścieżka do certyfikacji LEED dla istniejących  budynków, dzięki czemu jest dostępna dla większej liczby projektów niż  jakakolwiek inna wersja systemu oceny
  •    Zaktualizowano  zaktualizowane standardy i wymagania dotyczące wydajności, aby  zapewnić, że LEED pozostaje światowym liderem w dziedzinie budownictwa  ekologicznego ( wg USGBC )
Wróć do spisu treści