Graphenstone AmbientPro+ - ekologiczna farba grafenowa - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
ECO PRODUKTY > ECO Chemia budowlana


Graphenstone Ambient Pro +Naturalna farba fotokatalityczna z grafenem

AmbientPro + Premium to naturalna farba fotokatalityczna z technologią grafenu. Rozkłada związki organiczne i gazy nieorganiczne przez oddziaływanie światła (naturalnego lub sztucznego) na nanocząstkę tlenku tytanu (fotokatalizator).


Idealna do redukcji zanieczyszczeń w miastach. Sprzyja eliminacji zapachów zwierząt domowych, tytoniu itp.

Farba spełnia wymogi systemów wielokryterialnych LEED, BREEAM, DGNB!

Wróć do spisu treści