Forbo - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
ECO FIRMY
Forbo Flooring Systems jest światowym liderem w produkcji wysokiej jakości wykładzin linoleum i PVC, płytek i paneli winylowych, wykładzin flokowanych, dywanowych oraz igłowanych tworzących kompleksowe rozwiązania do każdego pomieszczenia.Nasze wykładziny są produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ekologii. Są korzystnym wyborem dla ludzi, wnętrz
i środowiska. Poprzez ich zastosowanie w budynkach pomagamy naszym klientom pracować, żyć i odpoczywać w lepszym środowisku.
NASZE WARTOŚCI:
Nasze produkty są innowacyjne. Inspirują wszystkich klientów do tworzenia indywidualnych projektów oraz otaczających ich środowisk pracy i życia.
Nasi pracownicy motywują, zachęcają i tworzą inspirujące środowiska pracy.
Nasza planeta chroni, inwestuje i tworzy lepsze środowisko.
Nasi klienci są motorem wszystkich naszych działań.
Ważne jest to, czego nie widać…
Gdy patrzymy na produkty Forbo, dostrzegamy piękno i styl. Wykładziny podnoszą komfort życia, pracy i zabawy. Jednak wygląd  to nie wszystko. Często ważne jest to, czego tak naprawdę nie widać.
W Forbo wierzymy, że prawdziwe zrównoważenie polega na dzieleniu obowiązków i wartości między wszystkie zainteresowane strony.
Od chwili tworzenia - nasze zaangażowanie
Naszą misją jest tworzenie lepszego środowiska dzięki zintegrowanym działaniom: odpowiedniemu zarządzaniu fabrykami, przemyślanemu pozyskiwaniu surowców i wydajnej produkcji wykładzin.
Do pomiaru wpływu naszych produktów na środowisko naturalne stosujemy
Analizę Cyklu Życia Produktu (z ang. Life Cycle Assessment). Jesteśmy zaangażowani w działania zgodne z zasadami projektowania ekologicznego (z ang. Green Design Principles): zwiększamy wydajność, redukujemy konieczność stosowania surowców naturalnych oraz zawsze poszukujemy najbardziej ekologicznych rozwiązań.
Stosujemy metodę 4R: redukujemy, przetwarzamy, odnawiamy i poddajemy recyklingowi (z ang. reduce, renewable, reuse, recycle). Np.: zbieramy odpad poinstalacyjny i przerabiamy na nowe produkty.
Wykładziny produkujemy w czystych i wydajnych zakładach produkcyjnych
zasilanych w 100% energią odnawialną.
Life Cycle Assesment
Bazujemy na analizie LCA (z ang Life Cycle Assessment) – naukowej metodzie oceny produktu i jego wpływu na środowisko naturalne.
Analiza LCA, zgodna z ISO 14040, jest zdefiniowana jako kompilacja oraz ocena wejść i wyjść, a także potencjalnego wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia. Monitorowanie, dbałość o bezpieczeństwo oraz ciągłe ulepszanie wszystkich procesów produkcyjnych to kluczowe i mocno zakorzenione zasady, jakimi kieruje się kierownictwo.
Analiza LCA jest skalkulowana dla 1m2 zainstalowanej wykładziny od jej powstania do momentu instalacji. Kalkulacja opiera się o wagową masę wszystkich wytwarzanych produktów oraz ilość wykorzystanej energii we wszystkich naszych biurach i magazynach na całym świecie.
Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)
Forbo Flooring Systems publikuje osobne Deklaracje Środowiskowe Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) dla każdego produktu. EPD zawiera środowiskowe dane ilościowe produktu, w oparciu o informacje z oceny cyklu życia (LCA). EPD jest raportem zweryfikowanym przez Europejski Instytut Producentów Wykładzin Elastycznych (ang. European Resilient Flooring Manufacturers Institute - ERFMI), który podsumowuje i wyjaśnia dane generowane z LCA.
Projektowanie ekologiczne
Wszystkie nowe produkty i planowane linie wzornicze powstają dzięki projektowaniu ekologicznemu. By spełnić naszą obietnicę w zminimalizowaniu wpływu środowiskowego o 25% do końca 2015r., wszystkie nasze kolekcje są opracowywane z myślą o osiągnięciu tego celu.
Redukcja, Odnawialność, Ponowne wykorzystanie, Recykling
Kluczem do sukcesu przy wprowadzaniu w czyn naszej polityki środowiskowej jest zastosowanie formuły 4x R - z ang. Reduce, Renewable, Reuse, Recycle.
Redukcja: energia, odpady, surowce naturalne
Odnawialność: elektryczność, naturalne i ekologiczne surowce
Ponowne wykorzystanie materiałów we wszystkich fabrykach
Recykling: polityka zwrotu wydanych próbek
Celem wszystkich nowości jest:
● Zwiększenie wydajności użycia materiałów, energii i innych źródeł
● Minimalizacja uszkodzeń lub zanieczyszczeń wywołanych wybranym materiałem
● Redukcja do minimum długofalowych szkód wynikających z zastosowania danego produktu
● Zapewnienie najwłaściwszego cyklu życia produktu w aspekcie środowiskowym i wydajnościowym
Poznaj produkty FORBO FLOORING:
FORBO FLOORING B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań
Tel. +48 61 862 13 82
Fax: +48 61 622 71 75
Wróć do spisu treści