EPD - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
EPD (Deklaracja środowiskowa produktu)
Deklaracja środowiskowa produktu
Nazwa: Deklaracja środowiskowa produktu
Region: Zasięg krajowy/międzynarodowy

Opis
Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) to ustandaryzowany sposób kwantyfikacji wpływu produktu lub systemu na środowisko.  Deklaracje zawierają informacje na temat wpływu na środowisko pozyskiwania surowców , zużycia energii i wydajności , zawartości materiałów i substancji chemicznych, emisji do powietrza, gleby i wody oraz wytwarzania odpadów .  Informacje o produkcie i firmie są również uwzględnione.
 EPD jest tworzony i weryfikowany zgodnie z Międzynarodową Normą ISO 14025 , opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).  Deklaracje EPD oparte są na ocenie cyklu życia zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044.
Chociaż dyrektywy EPD informują konsumentów o produkcie i jego wpływie na środowisko, konsumenci powinni wiedzieć, że służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie oznacza to, że produkt spełnia wszelkie normy dotyczące ochrony środowiska.

W Europie Europejski Komitet Normalizacyjny opublikował EN 15804 , wspólne Zasady Kategorii Produktu (PCR) dotyczące rozwoju EPD w sektorze budowlanym . Inne normy uzupełniające, na przykład dotyczące oceny budynków środowiskowych (EN 15978), zostały również opublikowane przez niniejszy Komitet Techniczny.
Aby zwiększyć harmonizację, główni operatorzy programów do weryfikacji EPD w sektorze budowlanym stworzyli platformę stowarzyszeniową ECO z członkami z różnych krajów europejskich.

 Operatorzy Programu zatwierdzeni do wydania EPD z logo zweryfikowanym Platformy ECO to:
 •  2014:
  •  Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) - Program GlobalEPD (Hiszpania)
  •  Bau EPD GmbH (Austria)
  •  EPD International AB - Międzynarodowy system EPD (Szwecja)
  •  Institut Bauen und Umwelt eV (IBU) (Niemcy)
 •  2015:
  •  Building Research Establishment Limited (BRE) (Zjednoczone Królestwo)
  •  EPD Danmark (Danmark)
  •  Instytut Techniki Budowlanej (Polska)
 •  2016:
  •  Stowarzyszenie HQE tio - FDES INIES (Francja)
  •  ICMQ Spa - EPDItaly (Włochy)
  •  DAPHabitat - DAPHabitat System (Portugalia)
 Platforma ECO obejmuje również stowarzyszenia, na przykład:
 •  Produkty budowlane w Europie
 •  Ceramie Unie ASBL
 •  Eurima AiSBL
 Niektórzy z tych operatorów programu są objęci dwustronnymi umowami o wzajemnym uznawaniu, takimi jak IBU (Niemcy), EPD International (Szwecja) i AENOR GlobalEPD (Hiszpania).
Wróć do spisu treści