LCA - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
Life Cycle Assessment
LCA (Life Cycle Assessment)– ocena cyklu  życia. Jest to technika z zakresu procesów zarządczych, mająca na celu  ocenę potencjalnych zagrożeń środowiska. Istotą tej metody jest  nastawienie nie tylko na ocenę wyniku końcowego danego procesu  technologicznego, ale także oszacowanie i ocena konsekwencji całego  procesu dla środowiska naturalnego.
Pierwsze wzmianki o tego typu  metodzie pochodzą w prac Harolda Smitha, przedstawionych na Światowej  Konferencji Energetycznej w 1969 roku. Oryginalne badania tego uczonego  dotyczyły wytwarzania różnych rodzajów energii w wybranych procesach  chemicznych. Jedną z pierwszych firm, które zainteresowały się  wykorzystaniem tych analiz w praktyce była Coca-Cola, która zleciła  przeprowadzenie dalszych badań.
Kryzys energetyczny z lat  siedemdziesiątych XX w. przyczynił się do rozwoju metody LCA i był  inspiracją do dalszy badań i analiz opartych na założeniach metody.  Stopniowo na skutek prac badawczych i rozwoju metoda zaczęła odbiegać od  formy przedstawionej oryginalnie w pracach Harolda Smitha. Do rozwoju  metody przyczyniło się także rosnące zainteresowanie problematyka  kwaśnych deszczy i efektu cieplarnianego.
LCA
Najczęściej  spotykaną definicją LCA jest następująca: „LCA jest procesem oceny  efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia,  poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i zmniejszenie obciążeń  środowiska. Ocena wpływu na środowisko może być prowadzona zarówno dla  wyrobu, jak i dla jego funkcji. LCA jest traktowana jako „analiza od  kołyski do grobu”.
Podstawowymi elementami LCA są:
(1) zidentyfikowanie i  ocena ilościowa obciążeń wprowadzanych do środowiska, tj. Zużytych  materiałów i energii, oraz emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska,
(2) ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń oraz
(3) oszacowanie  dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń.”
Zalety metody LCA
1. Brak pominięcia jakiegokolwiek etapu istnienia wyrobu
2. Uwzględnienie najważniejszych ekosystemów i ich elementów umożliwia pełną ocenę wpływu na środowisko
3. Metoda ta uwzględnia powstawanie zanieczyszczeń
4. Szczegółowy opis metody jest zawarty w normach ISO
Wróć do spisu treści