Certyfikacja LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
2011-11-25
Certyfikacja wielokryterialna LEED  w pigułce.
( LEED v 2009 )
LEED czyli Leadership in Energy and Enviromental Design  powstał w Stanach Zjednoczonych. Jest obecnie jednym z najbardziej
rozpowszechnionych  na świecie systemów oceny wielokryterialnej budynków. O popularności  systemu świadczy prawie 25000 zarejestrowanych do certyfikacji projektów  oraz prawie 160000 konsultantów z całego świata. Największą  popularnością system cieszy się oczywiście w Stanach Zjednoczonych,  gdzie powstał i gdzie certyfikowano ponad 1/3 wszystkich certyfikowanych  systemem LEED budynków na świecie. Certyfikacja przeprowadzana jest w  120 krajach i obejmuje budynki wszelkiego typu – od komercyjnych po  mieszkalne. Organizacje Green Building Council powstają w coraz to  nowszych krajach. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem do  użytku systemu certyfikacji budynków na Sri Lance. W Europie do World  Green Building Council należy aż 25 krajów.

System  LEED stworzony został w 1998 roku przez USGBC – U.S. Green Building  Council, organizację non-profit, zajmującą się utrzymywaniem standardów  zielonego budownictwa. Organizacją wchodzącą w skład USGBC jest GBCI –  Green Building Certification Institute (www.gbci.org ), który dba o  wysoki standard szkolonych konsultantów z zakresu certyfikacji LEED.

Konsultant
Rys.2. Kategorie konsultantów LEED

Aby zostać konsultantem LEED należy najpierw zdać podstawowy egzamin – LEED Green Asociate. Przystąpienie do egzaminu wymaga udokumentowania doświadczenia w branży budownictwa ekologicznego lub ukończenia odpowiedniego kursu. Egzamin obejmuje 100 pytań z zakresu certyfikacji LEED, zagadnień projektowych oraz zielonego budownictwa.
Przystąpienie do egzaminu LEED AP, możliwe jest po uzyskaniu uprzednio tytułu LEED GA oraz udokumentowania zaangażowania w projekt certyfikacji LEED w ciągu trzech lat od daty złożenia aplikacji. Zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem tytułu LEED AP w jednej z kategorii ( rys.2 ).
Wszystkie egzaminy oraz dokumentacja kwalifikacji prowadzona jest przez GBCI. Egzamin odbywa się w języku angielskim i wymaga bardzo dobrej znajomości tego języka oraz terminologii z zakresu zielonego budownictwa, projektowania i architektury


Certyfikat LEED
Uzyskanie certyfikatu nie jest łatwe i wymaga zatrudnienia doświadczonego konsultanta, który podpowie nam w jaki sposób prowadzić inwestycję, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Ważne jest, aby decyzję o ubieganie się o certyfikat podjąć odpowiednio wcześnie. Najlepszym momentem jest jeszcze etap projektowania, ponieważ zbyt późna decyzja może zamknąć nam drogę do uzyskania wysokiej liczby punktów, a w niektórych przypadkach uniemożliwić certyfikację z powodu nie spełnienia wymagań krytycznych.

Do wyboru mamy różne rodzaje certyfikacji, w zależności od rodzaju certyfikowanego obiektu:
• LEED for New Construction
• LEED for Homes
• LEED for School
• LEED for Core & Shell
• LEED for Retail
• LEED for Commercial Interiors
• LEED for Existing Buildings
• LEED for Neighborhood Development
W Polsce najpopularniejszy jest LEED NS oraz LEED CS, od niedawna dostępna jest także certyfikacja LEED for Homes.
Niezależnie od wybranej kategorii, certyfikacja obejmuje 7 grup kategorii, w których łącznie można uzyskać 110 punktów. Ważną informacją jest fakt, iż w 5 podstawowych kategoriach występują tak zwane wymagania krytyczne, których spełnienie warunkuje ubieganie się o certyfikat na każdym z poziomów. Łącznie obowiązkowo do spełnienia mamy 8 punktów w pięciu kategoriach:

   1. Zrównoważona lokalizacja ( max. 26 pkt. )

     - 1.1.Zmniejszenie wpływu działalności budowlanej na otoczenie poprzez kontrolę erozji gleby i emisji pyłów

   2. Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych ( max. 10 pkt. )

     - 2.1. Redukcja zużycia wody

   3. Energia i atmosfera ( max. 35 pkt. )

     - 3.1. Weryfikacja zainstalowania i skalibrowania systemów związanych z energią zgodnie z wartościami zamieszczonymi w projekcie inwestora budynku
      - 3.2. Minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynku
      - 3.3. Podstawowe wymagania dotyczące zarządzania systemami chłodniczymi

   4. Materiały i zasoby ( max. 14 pkt )

      - 4.1. Konieczność zapewnienia łatwo dostępnego obszaru zbierania i przechowywania materiałów do recyklingu

   5. Jakość środowiska wewnętrznego ( max. 15 pkt. )

      - 5.1. Minimalny wskaźnik jakości powietrza wewnątrz budynku według szczegółowo określonych norm
      - 5.2. Kontrola środowiskowego dymu tytoniowego

   6. Innowacyjność projektu ( max. 6 pkt.,w tym 1 pkt. Za obecność konsultanta LEED)

   7. Priorytety regionalne ( max. 4 pkt. )


Uzyskanie poszczególnych ilości puktów, pozwala na otrzymanie certyfikatu: Certyficate – 40-49 pkt., Silver – 50-59 pkt., Gold – 60 – 79 pkt., Platinum – 80pkt. i wyżej.

Rys.3. Wymagana ilość punktów dla certyfikacji LEED
Rys.4.  Rodzaje certyfikatów LEED
W chwili obecnej w Polsce certyfikowano 6 projektów (na całym świecie 9541 projektów certyfikowanych ) – 3 na poziomie Gold oraz 3 na poziomie Silver. Jak dotąd nie udało się uzyskać w Polsce certyfikacji na poziomie Platinum.
Do certyfikacji na dzień dzisiejszy zarejestrowano w Polsce 31 projektów (24987 projektów na całym świecie )

Zdj.1. Wnętrze budynku Rondo 1 w Warszawie.

Budynek posiada certyfikat LEED Silver
Certyfikacja LEED, obok BREEAM i DGNB to system, który przyjął się w kreowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. I choć systemy te wiele różni, łączy je wspólny mianownik: zielone budownictwo.
Rys. 5. Porównanie głównych cech systemów LEED, BREEAM i DGNB

Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: EcoSquad
Bibliografia:
www.gbci.org
www.worldgbc.org

Wróć do spisu treści