Jak uzyskać certyfikat BREEAM dla budynku - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
2019-02-04
Jak uzyskać certyfikat BREEAM dla budynku?


Budownictwo certyfikowane powoli staje się standardem. W lutym 2019 roku w Polsce mamy juz ponad 500 certyfikatów BREEAM przyznanych na różnych poziomach i w różnych wersjach systemu. O certyfikat starają się zarówno budynki nowo powstające
( tutaj zazwyczajw standardzie BREEAM International New Construction 2016 ) jak i budynki już istniejące ( BREEAM in Use ).  
Nie brakuje również projektów certyfikowanych za pomocą BREEAM International Refurbishment and Fit-out 2015.

Jeżeli chodzi o typ budynków, certyfikowane są zarówno budynki przzemysłowe - hale magazynowe i produkcyjne, jak również obiekty handlowe czy biurowce lub same biura. Wśród budynków certyfikowanych poziom certyfikacji różni się w zalezności od przeznaczenia budynku - zazwyzaj budynki biurowe mają wyższy poziom certyfikacji niż np. budynki magazynowe czy produkcyjne, ale i to nie jest normą.
Ale jak właściwie przebiega proces certyfikacji?
Początkiem jest zwykle ocena wstępna, w której asesor BREEAM okresla ilość punktów możliwą do uzyskania oraz planowany poziom certyfikaci budynku.
Kolejnym etapem jest już etam samej budowy, podczas której doświadczony asesor wspiera wykonawcę w spełnieniu wymogów systemu certyfikacji. Warto tutaj zwrócić uwagę na dostępność asesora, możliwość konsultacji w razie trudności czy wątpliwości oraz zaangażowanie w sam proces certyfikacji.
Zwieńczeniem procesu certyfikacji jest przesłanie dokumentacji do BRE oraz uzyskanie certyfikatu finalnego dla naszego projektu.

Czego się wystrzegać?
Przede wszystkim proces certyfikacji powinien przebiegać przy pełnej współpracy i zaangazowaniu obu stron  - zarówno generalnego wykonawcy jak i asesora. W tym przypadku powinno się określić jasno obowiązki obu stron oraz zakres gromadzonej dokumentacji, a także osoby odpowiedzialne za tę dokumentację bezpośrednio na projekcie. Asesor zaś powinen przynajmniej kilka razy zawitać na projekt, a nie być tylko "wirtualnym konsultantem", który poza zatwierdzeniem dokumentacji i odebraniem wynagrodzenia, nie wnosi do projektu zupełnie nic.  Przed wyborem asesora, który poprowadzi certyfikację, warto zainteresować się szczegółowa ofertą, zwłaszcza dotyczącą wsparcie GW w całym procesie certyfikacji, a także oferowanych ewentualnie usług dodatkowych.
Nie bez znaczenia pozostaje zapoznanie się z kosztami dodatkowymi certyfikacji, a więc kosztami analiz wynikających z systemu certyfikacji BREEAM, a także z oficjalnymi opłatami na rzecz BRE, związanymi z przyznaniem certyfikatu. Aesor powinien poinformować GW o kosztach dodatkowych, które będą konieczne do poniesienia oraz o zakresie potrzebnych analiz, których nie wliczał w swoją ofertę ( o ile faktycznie nie zostały w niej uwzględnione). Często bowiem zaskoczeniem dla GW są koszty dodatkowe związane z certyfikacją, których ie wzięto pod uwagę, zwłaszcza jeżeli GW brak doświadczenia i wiedzy w zakresie procesu certyfikacji. Pomocne w tym przypadku mogą być również szkolenia z zakresu certyfikacji dla generalnych wykonawców.
Wróć do spisu treści