Dokumentacja dla ekologicznych materiałów budowlanych - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
Dokumentacja dla ekologicznych materiałów budowlanych

( artykuł ten przeczytacie także w magazynie Wiadomości Projektanta Budownictwa, wyd. Izby Projektowania Budowlanego )
Projekty budowlane starające się o certyfikaty budownictwa zrównoważonego w znacznym stopniu są zależne od materiałów, które będą wykorzystane podczas budowy. Im większy projekt i większa ilość tych materiałów, tym więcej rodzi się pytań związanych z wpływem danego produktu na punktację zdobytą przez inwestycję. Zarówno w certyfikacji LEED jak i BREEAM znaczna część punktów zależna jest od czynników związanych z konkretnymi produktami budowlanymi. Mamy tu na myśli zarówno podstawowe produkty budowlane jak cement czy materiały izolacyjne, ale również materiały wykończeniowe czy systemy zastosowane w budynkach, które nie pozostają bez wpływu na ilość uzyskanych punktów, a co za tym idzie poziom uzyskanego certyfikatu.
Wybór materiałów nie jest wcale taki prosty. O ile w tradycyjnym projekcie budowlanym głównym wyznacznikiem jest cena i parametry jakie zakłada projektant, o tyle w projektach starających się o zielone certyfikaty na wybór materiałów wpływa znacznie więcej czynników. Konsultant LEED czy też asesor BREEAM staje przed trudnym zadaniem wyboru takiego materiału, który oprócz dobrego dopasowania się do projektu, spełni wyśrubowane normy postawione przez twórców wielokryterialnych systemów certyfikacji.
Karty  są przydatne konsultantom przy wyborze materiałów budowlanych dla budynków starających się o certyfikaty. Dzięki ich użyciu praca konsultanta jest łatwiejsza, ponieważ wszystkie najważniejsze informacje są zebrane w jednym dokumencie.”.” – mówi Rafał Schurma, mgr arch. USGBC & LEED Faculty, LEED  AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor , BREEAM Assessor, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC I właściciel firmy consultingowej visio | architects & consultant – jeden z najbardziej uznanych i cenionych konsultantów w Polsce.
Baltic Park Molo – konsultanci LEED: visio| architects & consultants

Sekrety doboru materiałów
Materiały, w zależności od kategorii mają postawione wiele wymagań, a co za tym idzie mogą się przyczynić do uzyskania wielu punktów w procesie certyfikacji. Jednym z przykładów jest zmniejszenie zużycia wody, za które w certyfikacji LEED można uzyskać do 4 punktów ( przy ograniczeniu zużycia wody co najmniej o 40%). Jeszcze wyższe wymaganie, bo aż 55% ograniczenia zużycia wody stawia przed projektem certyfikacja BREEAM. Pozwala to uzyskać aż 5 punktów w kategorii Wat 01.
Nowa wersja LEED, czyli v4 przewiduje również zwiększenie punktacji za użycie produktów regionalnych. Mamy tutaj oprócz dotychczas stosowanej możliwości zdobycia 2 punktów za udział co najmniej 20% materiałów regionalnych ( czyli wytwarzanych, pozyskiwanych lub odzyskiwanych w promieniu 500 mil), możliwość podwojenia tych punktów, jeżeli materiały te znajdują się w odległości 100 mil od miejsca budowy. Daje to dużą przewagę firmom produkującym lokalnie. Coraz więcej firm decyduje się również na uzyskanie EPD, które także może się przyczynić do podniesienia punktacji w procesie certyfikacji LEED.
Często jednak zapytania przesyłane do handlowców trafiają w próżnię z uwagi na nieznajomość procesu certyfikacji i niezrozumienie przez nich tematu, dlatego też z pomocą przychodzą tutaj dokumenty stworzone bezpośrednio dla konkretnego produktu, zawierające wszelkie informacje o jego wpływie na proces certyfikacji zrównoważonych budynków.
Jak podkreśla mgr inż. Dawid Uchman, Zastępca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Ds. Inwestycji w firmie Bolix S.A. – „Wartość zrównoważonego budownictwa została już udowodniona na zagranicznych rynkach. Nadszedł czas, aby w sposób przejrzysty i wszechstronny  zaprezentować koszty i korzyści, wynikające z wprowadzenia  budownictwa certyfikowanego na polskim rynku. Doskonałym narzędziem okazała się Ecokarta – dokument zawierający wszystkie informacje, związane z wpływem produktu na cały proces certyfikacji  LEED i BREEAM. Przejrzystość i kompleksowość Ecokarty to dla handlowca gwarancja merytorycznej i profesjonalnej rozmowy z managerem projektu,  co przekłada się na realizację ważnych, często prestiżowych inwestycji.”
Dział inwestycji firmy ROVESE, odpowiadającej za takie marki jak Opoczno czy Cersanit tak mówi o ecokartach:
„Ecokarty wykorzystywane są w dużej mierze w sztandarowych inwestycjach szczególnie zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich, tam gdzie generalnymi wykonawcami są „świadome” firmy, lub po prostu od samego początku ich realizacje są certyfikowane.
Jaka to skala – myślę, że w tym roku składaliśmy dokumenty w postaci ecokart do co najmniej 100 różnych inwestycji – w poprzednim ok 1/5 tej ilości.
Dodatkowo mam przekonanie, że w naszym społeczeństwie można zauważyć wzrost świadomości ekologicznej. Eko-budownictwo oparte jest na rozwiązaniach, które są ekologiczne i w jak najmniejszym stopniu negatywnie ingerują w środowisko naturalne.
Koncepcje ,,zielonych budynków” zaczynają cieszyć się wysoką popularnością również w Polsce. Coraz większa świadomość ekologiczna stwarza wśród projektantów, producentów materiałów budowlanych potrzebę tworzenia urządzeń, produktów czy usług ekologicznych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
Zielone budynki doskonale dostosowane są do koncepcji zrównoważonego rozwoju, łącząc potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną środowiska naturalnego a stosowana przez Nas technologia idealnie wpisuje się w idee eko-budownictwa.
Dla realizacji poszczególnych budynków gdzie oceniane są przez grupę niezależnych ekspertów biorących pod uwagę m.in. następujący wskaźnik: oszczędność wody – ceramika, armatura idealnie wpisujemy się w potrzeby inwestorów.”
Gdzie diabeł nie może…
… tam handlowca pośle – można sparafrazować znane przysłowie. Jednak od uczestnika rozmów o doborze materiałów dla budynków zrównoważonych wymaga się przede wszystkim wiedzy. Zarówno o własnym produkcie, jak i całym procesie certyfikacji, bo tylko tak można podjąć rozmowę na jednej płaszczyźnie i przekonać osoby decyzyjne o wyborze akurat tego produktu.
Ważną rzeczą jest nie popełnianie błędów w samym nazewnictwie, takich jak: ( cytaty oryginalne ) „Mamy certyfikat LEED / BREEAM dla naszych produktów”, „ Nasz produkt zapewnia uzyskanie maksymalnej liczby punktów w swojej kategorii” czy też znane wszystkim konsultantom „ Spełniamy LEED, BREEAM  i ISO więc nasz produkt będzie tutaj najodpowiedniejszy”. To, co z powagą jest wypowiadane przez osoby oferujące produkt i nie zaznajomione z procesem certyfikacji, budzi uśmiech na twarzach asesorów i konsultantów.
Coraz więcej firm, oprócz uzyskania więc dokumentu zawierającego spójna informację o wpływie produktu na proces certyfikacji decyduje się również na szkolenia z tego zakresu.
„Świadomość coraz dynamiczniej rozwijającego się rynku inwestycji starających się o zielone certyfikaty powoduje, że istnieje coraz większe zapotrzebowanie na ecokarty oraz szkolenia związane z wpływem produktu na cały proces certyfikacji. Dzięki zestawieniu z sobą narzędzi w postaci < ecokarta + szkolenie > firma uzyskuje nowe narzędzia i kompetencje do realnego wpływu na wybór właśnie jej produktów do takich inwestycji” – mówi Grzegorz Jackowski, Specjalista ds. doboru ekologicznych materiałów budowlanych firmy ECOSQUAD.

Marketing poszerzony o ekologię
Wiele firm decyduje się na zawarcie informacji o posiadanej ecokarcie w swoich materiałach marketingowych. Świadczy to o coraz większym znaczeniu aspektu ekologicznego w polityce firm.
„ Nasze produkty mają wiele walorów ekologicznych, które mogą wpłynąć na uzyskanie punktów w certyfikacji zarówno LEED jak i BREEAM.  Marmoleum jest na przykład stworzone z materiałów szybkoodnawialnych, pochodzi w 97% z materiałów naturalnych i aż w 72% produktów nadaje się do recyklingu. Wszystkie te informacje oraz pozostałe aspekty środowiskowe zostały obecnie zebrane w formie jednego dokumentu – ecokarty.” – mówi Monika Framska, Marketing Assistant w firmie Forbo Flooring Polska.
Każdy producent materiałów budowlanych czy wykończeniowych stara się podjąć działania marketingowe, zmierzające przede wszystkim do wzmocnienia marki i zwiększenia sprzedaży, a posiadanie zebranych danych dotyczących wpływu materiału na proces certyfikacji z pewnością nie pozostają bez wpływu na wynik sprzedażowy produktu. Niezależnie jednak od intencji kierujących firmami, na rozwoju trendu ekologicznego wśród producentów korzystamy wszyscy – począwszy od sprzedawcy, a skończywszy na najemcy i użytkowniku budynku wykonanego z ekologicznych materiałów.

Na co wpływa produkt
W zależności od systemu certyfikacji i konkretnego kredytu produkt może mieć wpływ na uzyskanie punktów w następujących kategoriach:
• Zużycie wody ( Wat 01 BREEAM, WE LEED )
• Zużycie energii ( Ene 01 BREEAM, EA LEED )
• Wytwarzanie energii odnawialnej ( Ene 01 BREEAM, EA LEED )
• Jakość środowiska wewnętrznego / Jakość powietrza we wnętrzach ( IEQ LEED, Hea BREEAM )
• Materiały regionalne ( MR5 LEED )
• Materiały szybko odnawialne ( MR LEED )
• Akustykę pomieszczeń ( Hea 05 BREEAM , IEQ LEED )
• Oświetlenie ( IEQ 8 LEED, Hea 01 BREEAM )
• Materiały pochodzące z recyklingu ( MR LEED, Wst  BREEAM)  )
• Materiały nadające się do recyklingu ( MR LEED, Wst 03 BREEAM  )
• Odporność na zużycie ( MAT 05 BREEAM )
• Materiały niskoemisyjne ( IEQ LEED, Hea 02 BREEAM )
… i wiele innych
Oczywiście trudno nie zauważyć, że coraz więcej firm posiada różne dokumenty dla swoich produktów. W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba firm posiadająca EPD, czy też opracowany Cykl Życia Produktu ( LCA). Część informacji potrzebnych konsultantom można również znaleźć w innych dokumentach posiadanych przez firmy, jak karty produktów, aprobaty techniczne czy broszury dotyczące walorów produktu. Jednak konieczność porównania danych zawartych w tych dokumentach z normami do których odwołują się systemy certyfikacji i niezrozumiałość pojęć związanych z samym systemem certyfikacji ( np. co jest a co nie jest materiałem szybko odnawialnym ) staje się barierą nie do przejścia i zapytania tego typu pozostają bez odpowiedzi.
Warto więc uzbroić się w odpowiedni dokument i wiedzę, zanim wyruszy się na podbój rynku związanego z budownictwem zrównoważonym.
Wiadomości Projektanta Budownictwa nr 8-9 (307-308)
Wróć do spisu treści