ECOKARTA - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
CERTYFIKACJA
ECOKARTA
Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic.

Ecokarta to dokumentacja tworzona dla każdego produktu z osobna w oparciu o dostępne na całym świecie narzędzia do oceny wpływu produktu na środowisko, człowieka oraz otoczenie. ECOKARTA to narzędzie dla asesorów, konsultantów, architektów, wykonawców i specjalistów branży zrównoważonego budownictwa. Pozwala ona na łatwe i szybkie stwierdzenie czy produkt może się przyczynić do uzyskania punktów w procesie certyfikacji budynku. Informacje sa przydatne przy uzyskiwaniu certyfikatów: LEED, BREEAM, DGNB.

Jeżeli jesteś producentem materiałów, zgłoś się do nas a sprawdzimy czy Twój produkt spełnia wymogi certyfikacji wielokryterialnej. Podpowiemy Ci również do uzyskania jakich kredytów przyczynić się może Twój produkt. Stworzylismy juz ponad 400 ecokart dla różnych materiałów!

Jeżeli jesteś asesorem, konsultantem czy też inwestorem - zgłoś do nas produkt, a my sprawdzimy czy posiada on przydatną dokumentację lub uzyskamy informacje od jego producenta. - kontakt

W trakcie tworzenia dokumentu analizujemy wiele informacji dotyczących produktu, jak jego pochodzenie, wytwarzanie, cykl zycia, posiadane certyfikaty czy spełniane normy. Przyglądamy się również firmie i jej praktykom w zakresie działalności proekologicznej.
Karta zawiera również informacje o posiadanych certyfikatach przyznanych produktowi oraz o certyfikatach posiadanych przez producenta. Stanowi dopełnienie karty techniczej  o informacje niezbędne do wyboru właśnie Twojego produktu do projektu certyfikowanego !
Pobierz przykładową ecokartę:
W nowej szacie graficznej:
              Forbo-Marmoleum
              XPS
              Ceramika ROVESE
W starej szacie graficznej:
              Modulyss
              TECE        
poproś o inne ecokarty z Twojej branży.
    

OPINIE O ECOKARTACH

Karty są przydatne konsultantom przy wyborze materiałów budowlanych dla budynków starających się o certyfikaty. Dzięki ich użyciu praca konsultanta jest łatwiejsza, ponieważ wszystkie najważniejsze informacje są zebrane w jednym dokumencie.”
Rafał Schurma, mgr arch. USGBC & LEED Faculty, LEED AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor , BREEAM Assessor, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC I właściciel firmy consultingowej visio | architects & consultant – jeden z najbardziej uznanych i cenionych konsultantów w Polsce.„W procesach certyfikacji BREEAM Ecokarty są przydatne do szybkiej weryfikacji produktów pod kątem ich zgodności z systemem certyfikacji. W mojej pracy uzyskuję dzięki nim znaczną jakość i szybkość podejmowanych decyzji, a to ogromne ułatwienie w procesie certyfikacji bowiem uwalnia mnie to od znaczących opóźnień – po prostu mam Ecokartę i korzystam z jej zawartości. Ecokarta znacząco ułatwia moją pracę, a ja nie muszę oczekiwać długich tygodni na materiały informacyjne od producentów.”
Piotr Olkiewicz, BREEAM Assessor, SENVIManaging Partner – Sustainability & Smart City Consultants, CCIM International Sustainable Cities & Community Assessor SMART Cities Councelor


„ Nasze produkty mają wiele walorów ekologicznych, które mogą wpłynąć na uzyskanie punktów w certyfikacji zarówno LEED jak i BREEAM. Marmoleum jest na przykład stworzone z materiałów szybkoodnawialnych, pochodzi w 97% z materiałów naturalnych i aż w 72% produktów nadaje się do recyklingu. Wszystkie te informacje oraz pozostałe aspekty środowiskowe zostały obecnie zebrane w formie jednego dokumentu – ecokarty.”
Monika Framska, Marketing Assistant w firmie Forbo Flooring Polska.Wartość zrównoważonego budownictwa została już udowodniona na zagranicznych rynkach. Nadszedł czas, aby w sposób przejrzysty i wszechstronny zaprezentować koszty i korzyści, wynikające z wprowadzenia budownictwa certyfikowanego na polskim rynku. Doskonałym narzędziem okazała się Ecokarta – dokument zawierający wszystkie informacje, związane z wpływem produktu na cały proces certyfikacji LEED i BREEAM. Przejrzystość i kompleksowość Ecokarty to dla handlowca gwarancja merytorycznej i profesjonalnej rozmowy z managerem projektu, co przekłada się na realizację ważnych, często prestiżowych inwestycji.”
mgr inż. Dawid Uchman, Zastępca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Ds. Inwestycji w firmie Bolix S.A.“Karty zawierają niezbędne w świetle wymogów BREEAM informacje na temat produktu, ułatwiając uczestnikom zespołu projektowego zaangażowanych w realizacje budynków zrównoważonych, jego odpowiedni wybór z pośród wielu dostępnych na rynku. Ekokarty są rownież pomocnym narzędziem dla Asesora LEED, BREEAM czy DGNB, gdyż pozwalają w sposób usystematyzowany i niezawodny udokumentować spełnienie przez produkt konkretnych wymagań amerykańskiego, brytyjskiego i niemieckiego standardu”
Natalia Naumova, E.E.S. Consult, członek RICS, asesor BREEAM, konsultant DGNB, konsultant Ska„Ecokarty wykorzystywane są w dużej mierze w sztandarowych inwestycjach szczególnie zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich, tam gdzie generalnymi wykonawcami są „świadome” firmy, lub po prostu od samego początku ich realizacje są certyfikowane.
Jaka to skala – myślę, że w tym roku składaliśmy dokumenty w postaci ecokart do co najmniej 100 różnych inwestycji – w poprzednim ok 1/5 tej ilości.”
Jolanta Grzebna, Dział inwestycji firmy ROVESE, odpowiadającej za takie marki jak Opoczno czy CersanitWróć do spisu treści