LEED i WELL - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
ECO FIRMY


Firma visio  |  architects  and  consultants  Pana  Rafała  Schurmy  prowadzi  działalność  w  obszarze zrównoważonego konsultingu, architektury oraz certyfikacji LEED, WELL, BREEAM i DGNB. Działania konsultingowe opierają się na kilkuletnim doświadczeniu zdobytym w USA i polegają na pomocy inwestorom, projektantom i wykonawcom w takim zaprojektowaniu i wykonaniu budynku aby był on jak najbardziej przyjazny dla użytkownika i środowiska, co z kolei przekłada się na uzyskanie certyfikatu lub certyfikatów  w  głównych  systemach  oceny  wielokryterialnej  stosowanych  na  świecie  –  amerykańskim LEED, brytyjskim BREEAM, niemieckim DGNB (oraz europejskim EU  GreenBuilding). Jednocześnie posiadając zaplecze architektoniczne firma visio jest w stanie połączyć kompetencje projektantów i konsultantów co dodatkowo korzystnie wpływa na cały proces inwestycyjny. Obecnie visio wspiera swoim doświadczeniem takich inwestorów jak Zdrojowa Inwest sp. z  o.o. w celu zapewnienia największemu na pomorzu kompleksowi hotelowemu Baltic Park Molo certyfikatu LEED.
W  swojej  działalności  architektonicznej  firma  może  pochwalić  się licznymi nagrodami w konkursach architektoniczno-urbanistycznych. Pośród nich znajdziemy np.:I  nagrodę  za  projekt  Zielonych  Tarasów  w  Oświęcimiu  w  2012  r. (w konsorcjum z firmą ARCA), I nagrodę w konkursie na projekt Nowej Huty Przyszłości w Krakowie w 2012 r. (razem z wielobranżowym zespołem pod przewodnictwem dr inż. arch. Michała Stangla z firmy ARCA) czy II nagrodę (I nie przyznano) w konkursie na Kościerski Park Kultury(w konsorcjum z firmą ARCA).

Rafał Schurma może pochwalić się największą w Polsce ilością uprawnień w dziedzinie budownictwa certyfikowanego - LEED Fellow, USGBC & LEED Faculty, AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor, BREEAM Assessor. Jest niewątpliwie najbardziej doświadczonym konsultantem systemu LEED w Polsce, choć posiada również międzynarodowe doświadczenie.

Biurowiec Kapelanka 42B, właściciel: Reino  Dywidenda FIZ, zarządzany przez Reino Partners, uzyskał certyfikat LEED  EBOM na najwyższym możliwym poziomie Platinum, zdobywając aż 92 punkty! Kilka lat temu budynek uzyskał LEED for Core&Shell na poziomie Gold, a proces certyfikacji był wspomagany również przez konsultanta Rafała Schurmę, uzyskując poziom Gold .

WELL Building Standard

Firma visio  |  architects  and  consultants posiada również uprawnienia do prowadzenia certyfikacji w standardzie WEEL.

Więcej informacji o Rafale Schurma:

Wróć do spisu treści