DGNB v2018 - co nowego w niemieckim systemie certyfikacji - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
DGNB 2018 - co nowego w niemieckim systemie certyfikacji budynków
Nowa wersja systemu certyfikacji DGNB jest wynikiem intensywnej dyskusji DGNB z doświadczeniami ostatnich lat, a także zmian na rynku i wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i odpowiednich certyfikatów. To bardziej niż kiedykolwiek potwierdza status systemu DGNB jako "Globalnego Benchmark for Sustainability". Nowa wersja systemu została rozwinięta, aby uczynić go bardziej przejrzystym niż kiedykolwiek wcześniej, aby wspierać zrozumienie przez DGNB zrównoważonego rozwoju i pomóc mu w procesie planowania.
Latem 2017 roku katalog kryteriów budujący DGNB w jego nowej wersji był dostępny dla wszystkich członków DGNB, audytorów i konsultantów. Komentarze można składać online.W sumie w fazie komentarzy otrzymano około 550 propozycji ulepszeń.

Człowiek w centrum
Budujemy dla siebie, dla ludzi, którzy spędzają dużą część swojego życia w budynkach. Na tym tle jest rzeczą naturalną, że człowiek z jego potrzebą zdrowia i dobrego samopoczucia znajduje się w centrum planowania i decyzji konstrukcyjnych. DGNB zakotwiczył to podstawowe zrozumienie w swoim systemie od samego początku.
W obecnej wersji to podstawowe zrozumienie jest konsekwentnie kontynuowane i promowane. Obejmuje to na przykład krytyczne badanie technologii zastosowanej w budynku i związane z tym ewentualne zastrzeżenia  użytkowników. Samostanowienie i odpowiedzialność użytkowników jest niezbędnym i niezbędnym elementem do zapewnienia znaczącej i odpowiedniej pracy budynku.
Obieg surowców
Promocja świadomego korzystania z zasobów jest również jednym z głównych tematów DGNB od samego początku. Chodzi o wybiegającą w przyszłość selekcję produktów pod kątem ich składników w kontekście zastosowania, a także rozważenie ewentualnych zmian strukturalnych podczas użytkowania. Również późniejszy demontaż budynków powinien być brany pod uwagę przy wyborze produktu już na etapie planowania.
W obecnej wersji DGNB konsekwentnie rozwija ten temat i zakotwicza go dalej w systemie. Dzięki systemowi certyfikacji DGNB zapewnia, że ​​cykle materiałów są gotowe do późniejszego ponownego użycia lub dalszego użytkowania zgodnie z filozofią Cradle to Cradle - za pomocą nowych modeli biznesowych i odpowiedzialnego i wybiegającego w przyszłość rozwoju produktu. To sprawia, że ​​System DGNB jest pierwszym tego rodzaju, który sprawia, że ​​rozwiązania z zakresu obiegu surowców są możliwe do zmierzenia na poziomie budynku. Aby promować nowe podejścia, rozwiązania te są nagradzane odpowiednimi premiami, które mają pozytywny wpływ na wynik certyfikacji.
Kreatywność i jakość budownictwa
DGNB rozumie kreatywność i jakość budownictwa jako integralną część zrównoważonego budownictwa. Oprócz zaleceń dotyczących działań oferowanych od 2016 r. Przez niezależną komisję ds. Jakości projektowania, które są skierowane do projektów na wczesnym etapie planowania, stworzyliśmy własną formę oceny tego aspektu zrównoważonego rozwoju, oprócz certyfikacji "DGNB Diamant".
Konsekwentny dalszy rozwój tematu w systemie DGNB został osiągnięty w tej wersji poprzez bardziej szczegółowe omówienie zagadnień, które uwzględniają wkład budynku i jego zewnętrznej strony w kontekście planowania urbanistycznego. Zmieniły się nie tylko kryteria "jakości lokalizacji", ale również zostaną włączone bezpośrednio do wyników certyfikacji w przyszłości, a także będą miały większe znaczenie dla zagadnień związanych z planowaniem w celu promowania integralnego i holistycznego planowania. Ponadto w procesie jakości uwzględniono nowe kryterium planowania zgodnego z FM, aby uwzględnić te aspekty również w fazie planowania.
Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) jako centralny element Agendy 2030 -  ONZ określiła konkretne cele w 2016 roku, aby znacząco kształtować dalszy rozwój naszego świata i umożliwić długoterminową wizję, a tym samym życie w zrównoważonym świecie. DGNB wspiera te cele i chce poprzez certyfikację mieć konkretny pozytywny wkład w ich osiągnięcie.
Aby wyjaśnić i uczynić przejrzystym związek między metodą zrównoważonej budowy a celami zrównoważonego rozwoju, sprawdziliśmy wszystkie kryteria obecnej wersji, aby powiązać je z celami ONZ i uczynić je możliwymi do zidentyfikowania. W rezultacie każdy projekt, który pomyślnie ukończy certyfikację DGNB, otrzyma w przyszłości oświadczenie o stopniu, w jakim przyczynił się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, a także zmotywuje użytkowników i najemców do orientowania się w obsłudze budynku w przyszłości. Dodatkową zachętą jest przyznawanie "premii Agendy 2030" w wybranych kryteriach dla projektów, które w szczególności przyczyniają się do ochrony klimatu i realizacji innych celów zrównoważonego rozwoju ONZ.
Zgodność z normami UE

Jak żaden inny system certyfikacji, system DGNB, wraz ze swoimi metodami stosowanymi od momentu jego uruchomienia, oznacza europejską koncepcję zrównoważonego rozwoju. Przykładem tego jest LCA całego budynku, który jest zakotwiczony w systemie DGNB zgodnie z normami UE, od produkcji przez działanie do demontażu. Ważne jest, aby obliczone i zoptymalizowane oddziaływania na środowisko były oceniane przy użyciu naukowo zdefiniowanych wskaźników.
Z tego powodu DGNB musiało oczywiście uwzględnić w tej wersji nowo opracowane przez UE wskaźniki zrównoważonego rozwoju dla przekazywania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju budynków w odpowiednich kryteriach w odniesieniu do ich zgodności z podejściem DGNB.  Aby wesprzeć i wzmocnić podejście europejskie każdy projekt certyfikowany przez DGNB ma wysoki poziom bezpieczeństwa w oparciu o zasady obowiązujące w całej UE.
Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: ECOSQUAD
Żródło: www.dgnb.de
Wróć do spisu treści