Zrzeszenia, stowarzyszenia, organizacje - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY

2015-06-18


Stowarzyszenia, organizacje, zrzeszenia, instytuty branżowe.
Co warto wiedzieć? Czy warto należeć?Na polskim rynku spotykamy coraz więcej organizacji non-profit. Nazywane są one w różnoraki sposób Stowarzyszeniami, Instytutami, Zrzeszeniami lub tez posiadają nazwy nie określające bezpośrednio formy takiej organizacji.   Formy tych organizacji są różne i każde z nich oferują swoim członkom inne zyski z przynależności. Co jednak można zyskać przynależąc do takiej organizacji? Co warto sprawdzić, zanim przystąpimy do jakiegoś stowarzyszenia czy innej organizacji tego typu?


Za ile?

Organizacje w większości zawierają w swoim opisie informację o swojej działalności „non profit”.  Jednakże od swoich członków pobierają składki członkowskie, często w znacznej wysokości. W zależności od organizacji składki pobierane są od ilości pracowników, obrotu rocznego lub też poziomu na jq1Realnie koszt przynależności waha się od kilkuset złotych w przypadku niewielkich firm  do nawet kilkuset tysięcy rocznie w przypadku międzynarodowych koncernów. Składki takie, pomimo niejednokrotnie zamieszczonego cennika, często podlegają negocjacjom, tak więc ostateczna cena jaką przyjdzie nam zapłacić może znacząco odbiegać od tej widniejącej w cenniku. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy firmą założycielską danej organizacji, a członek naszej firmy zasiada w zarządzie tej organizacji. Warto przeprowadzić takie negocjacje przed przystąpieniem do danej organizacji branżowej i dopytać co zyskujemy, dzięki przynależności do organizacji.

Co zyskujemy?


W zależności od organizacji, stowarzyszenia, instytutu czy zrzeszenia zyski są różne. Począwszy od profesjonalnych ugrupowań, w których za opłaconą składkę mamy możliwość uczestnictwa w konferencjach i eventach branżowych, szkoleniach oraz możliwość zajmowania stanowisk w zarządzie tych stowarzyszeń i udziału w walnych zgromadzeniach, a także używania w swoich materiałach promocyjnych logotypu danej organizacji. Tego typu formacje nastawione są na realne oddziaływanie na swoja branże w sposób dla niej korzystny, propagujący rozwój jej członków, ciągłe doskonalenie oraz działanie w myśl zasad fair play. Członkowie tych organizacji mają często również możliwość wyjazdów na szkolenia, które organizacja w ramach swoich statutowych działań organizuje nieodpłatnie lub wymaga wyłącznie pokrycia kosztów dojazdu i zakwaterowania. Na swoje barki bierze natomiast opłacenie trenerów i ich zakwaterowania oraz przelotów czy dojazdów.
Również koszty organizowanych przez tego typu stowarzyszenia eventów dla swoich członków są pokrywane ze środków zgromadzonych ze składek członkowskich lub środków pozyskanych od zewnętrznych sponsorów. Jednocześnie udział osób nie należących do organizacji jest oczywiście odpłatny i możliwy.

Rzetelnie działające organizacje starają się również w swoich materiałach promować firmy przynależące do niej. W zależności od organizacji jest to umieszczanie logotypów w materiałach elektronicznych, drukowanych czy tez różnego rodzaju standach czy roll-upach używanych podczas konferencji.

Niestety z uwagi na dość prosty proces rejestracyjny tego typu organizacji, powstaje coraz więcej jednostek, które mimo wspomnianego non-profit nastawione są na zysk. Zysk ten nie jest oczywiście bezpośredni, a wszelkie zdobyte w ten sposób fundusze są przeznaczane na działalność statutową, oraz w większym stopniu na „godne reprezentowanie organizacji”.  Pod tym pojęciem kryją się często kosztowne bankiety, przeloty drogimi liniami lotniczymi i noclegi w najlepszych i najbardziej prestiżowych hotelach.  
Jednocześnie te same organizacje, pomimo pobierania horrendalnych składek członkowskich, każą sobie płacić dodatkowo za udział w organizowanych przez siebie szkoleniach czy eventach. Przykładowo koszt udziału członka stowarzyszenia w evencie/szkoleniu jest zaledwie o kilkaset złotych tańszy niż dla osoby z zewnątrz ( nie należącej do organizacji ) przy całkowitym koszcie udziału rzędu kilku tysięcy złotych. Łatwo więc policzyć, iż dla samego udziału w eventach/ szkoleniach nie warto tracić znacznych środków na sama przynależność. Środki na organizację tego typu wydarzeń również nie są przeznaczane z pozyskanych składek. Lwia część kosztów pokrywana jest przez sponsorów, którymi są często… te same firmy, które przynależą do organizacji. Licząc opłatę członkowską, sponsoring oraz opłatę za udział w wydarzeniu, firma ponosi koszty trzykrotnie !!!
W ekstremalnych przypadkach zdarza się, że jedyne co zyskujemy z przynależności do danej organizacji w ramach składki członkowskiej to możliwość używania „prestiżowego” logotypu tejże organizacji. Czy zatem koszty są tego warte?


Jak sprawdzać, aby nie żałować?


Pierwszą rzeczą, która należy sprawdzić przed przystąpieniem do danej organizacji czy stowarzyszenia jest jego forma prawna i rejestracja w odpowiednim rejestrze sądowym. Warto sprawdzić też skład zarządu oraz siedzibę. Często zdarza się, iż organizacje mające kilkuosobowy zarząd i kilkunastoosobowe komisje rewizyjne i mające ( według danych zawartych na stronach internetowych ) kilkudziesięciu do kilkuset członków posiadają zaledwie jednego pracownika lub… nie posiadają ich wcale. Często tez zmieniają swoje siedziby i przenoszą je do różnych miast, nie informując o tym swoich członków.
Przed przystąpieniem warto również zweryfikować podaną liczbę członków organizacji i ich rzeczywista przynależność. Nierzetelną, ale częstą praktyką jest bowiem utrzymywanie na swoich listach członkowskich w internecie firm, które już dawno do danej organizacji nie należą lub nawet już nie istnieją.
Warto też zwrócić uwagę na wielkość danej organizacji  i jej przynależność do organizacji
matki. Chociaż i w tym przypadku nie ma zasady, że dobra organizacja matka, pociąga za sobą rzetelną i uczciwą organizację przynależną w danym kraju.


Zarobkowe „non-profit”

Większość uczciwie działających stowarzyszeń do organizacji swoich szkoleń, obsługi eventów czy innego rodzaju działalności zatrudnia firmy zewnętrzne, w żaden sposób nie powiązane z osobami należącymi do organizacji, a w szczególności do zarządów tych organizacji.  Rzetelne stowarzyszenia maja często w swoich statutach zapisy o braku możliwości powiązań kapitałowych czy osobowych zatrudnianych przez nie firm zewnętrznych. Taki zapis pozwala na klarowność przepływu środków finansowych i brak podejrzeń o nepotyzm.
W organizacjach mniej uczciwie wywiązujących się ze swoich zobowiązań zdarza się, że podwykonawcami zleceń stowarzyszeń są  … firmy członków zarządów danych stowarzyszeń. W efekcie czego idea non-profit pozwala nie tylko na nawiązanie świetnych relacji biznesowych i potencjalnych nowych kontraktów pod przykrywką organizacji, ale również czysty, bezpośredni zarobek jako wykonawca zlecenia powierzonego przez zarząd stowarzyszenia, czyli de facto … samemu sobie.

Na koniec pocieszająca informacja. Coraz większa konkurencja na rynku, wymusza na nieuczciwych organizacjach zmianę ich sposobu działalności, a duży wybór i coraz większa świadomość relacji cena
zysk skłania firmy do wyboru naprawdę wartościowych Stowarzyszeń, Organizacji, Zrzeszeń czy Instytutów.

Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: ECOSQUAD


Wróć do spisu treści