ECOKARTY - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
ECOKARTA to dokument przedstawiający korelację między produktem - materiałoem budowlanym lub wykończeniowym a najpopulariejszymi systemami certyfikacji, jak LEED, BREEAM, WELL czy DGNB.  Oparta między inymi na LCA oraz wymogach systmów daje realny obraz produktu w środowisku zrównoważonego rozwoju.
Dokument ten zawiera jasne, sprecyzowane dane, które są gotowe do przeniesienia do dokumentacji systemów certyfikacji metodą niemal kopiuj-wklej.  dokumentacja jest sprecyzowana pod kątem kazdej branży i wytycznych stawianych jej przez systemy certyfikacji. Zarówno konsultanci i asesorzy jak i klienci doceniają ECOKARTY za przejrzystość i łatwość weryfkacji danych.

Konsultanci  i asesorzy o ecokartach:

„Karty są przydatne konsultantom przy wyborze materiałów budowlanych dla budynków starających się o certyfikaty. Dzięki ich użyciu praca konsultanta jest łatwiejsza, ponieważ wszystkie najważniejsze informacje są zebrane w jednym dokumencie.”
Rafał Schurma, mgr arch. USGBC & LEED Faculty, LEED AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor , BREEAM Assessor, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC I właściciel firmy consultingowej visio | architects & consultant – jeden z najbardziej uznanych i cenionych konsultantów w Polsce.

„W procesach certyfikacji BREEAM Ecokarty są przydatne do szybkiej weryfikacji produktów pod kątem ich zgodności z systemem certyfikacji. W mojej pracy uzyskuję dzięki nim znaczną jakość i szybkość podejmowanych decyzji, a to ogromne ułatwienie w procesie certyfikacji bowiem uwalnia mnie to od znaczących opóźnień – po prostu mam Ecokartę i korzystam z jej zawartości. Ecokarta znacząco ułatwia moją pracę, a ja nie muszę oczekiwać długich tygodni na materiały informacyjne od producentów.”
Piotr Olkiewicz, BREEAM Assessor, SENVIManaging Partner – Sustainability & Smart City Consultants, CCIM International Sustainable Cities & Community Assessor SMART Cities Councelor

Karty zawierają niezbędne w świetle wymogów BREEAM informacje na temat produktu, ułatwiając uczestnikom zespołu projektowego zaangażowanych w realizacje budynków zrównoważonych, jego odpowiedni wybór z pośród wielu dostępnych na rynku. Ekokarty są rownież pomocnym narzędziem dla Asesora LEED, BREEAM czy DGNB, gdyż pozwalają w sposób usystematyzowany i niezawodny udokumentować spełnienie przez produkt konkretnych wymagań amerykańskiego, brytyjskiego i niemieckiego standardu”
Natalia Naumova, E.E.S. Consult, członek RICS, asesor BREEAM, konsultant DGNB, konsultant Ska

Klienci o ecokartach:

„Wartość zrównoważonego budownictwa została już udowodniona na zagranicznych rynkach. Nadszedł czas, aby w sposób przejrzysty i wszechstronny zaprezentować koszty i korzyści, wynikające z wprowadzenia budownictwa certyfikowanego na polskim rynku. Doskonałym narzędziem okazała się Ecokarta – dokument zawierający wszystkie informacje, związane z wpływem produktu na cały proces certyfikacji LEED i BREEAM. Przejrzystość i kompleksowość Ecokarty to dla handlowca gwarancja merytorycznej i profesjonalnej rozmowy z managerem projektu, co przekłada się na realizację ważnych, często prestiżowych inwestycji.”
mgr inż. Dawid Uchman, Zastępca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Ds. Inwestycji w firmie Bolix S.A.

„Ecokarty wykorzystywane są w dużej mierze w sztandarowych inwestycjach szczególnie zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich, tam gdzie generalnymi wykonawcami są „świadome” firmy, lub po prostu od samego początku ich realizacje są certyfikowane.
Jaka to skala – myślę, że w tym roku składaliśmy dokumenty w postaci ecokart do co najmniej 100 różnych inwestycji – w poprzednim ok 1/5 tej ilości.”
Jolanta Grzebna, Dział inwestycji firmy ROVESE, odpowiadającej za takie marki jak Opoczno czy Cersanit

„ Nasze produkty mają wiele walorów ekologicznych, które mogą wpłynąć na uzyskanie punktów w certyfikacji zarówno LEED jak i BREEAM. Marmoleum jest na przykład stworzone z materiałów szybkoodnawialnych, pochodzi w 97% z materiałów naturalnych i aż w 72% produktów nadaje się do recyklingu. Wszystkie te informacje oraz pozostałe aspekty środowiskowe zostały obecnie zebrane w formie jednego dokumentu – ecokarty.”
Monika Framska, Marketing Assistant w firmie Forbo Flooring Polska.

ECOKARTA® jest  nazwą i znakiem towarowym zastrzeżonym prawnie na terenie Unii Europejskiej od 1 lipca 2024 roku.

Wróć do spisu treści