LEED v4 Certyfikacja wielokryterialna LEED v4 - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
Certyfikacja wielokryterialna LEED - aktualizacja
LEED v.4

LEED w wersji 4 zastąpił funkcjonującą do tej pory wersję LEED 2009 już w czerwcu 2015 roku, jednak z powodu znacznego podwyższenia wymagań, jakie system certyfikacji stawia budynkom, USGBC na prośbę użytkowników przesunęło wprowadzenie rejestracji projektów w wersji LEED 4 do października 2016.
Kiedy USGBC wypuściło wersje LEEDv4 w zeszłym roku, zrobiliśmy to w jednym celu – aby podnieść poprzeczkę dla branży, wyżej niż to było kiedykolwiek wcześniej zrobione. Taka jest nasza natura oraz wspólna misja USGBC i jego członków - mówi Rick Fedrizzi, CEO & założyciel USGBC - Jednakże, rynek poprosił o dodatkowy czas na przygotowanie do LEEDv4, wiec na to odpowiadamy.
Co i kiedy?
Funkcjonowanie systemu LEED v4. ogłoszono już ponad rok temu, a możliwość rejestrowania projektów w tej wersji systemu ruszyła w listopadzie zeszłego roku.  W ankiecie przeprowadzonej podczas konferencji Greenbuild w Nowym Orleanie, aż 61% ankietowanych opowiedziało się za przedłużeniem okresu przejściowego pomiędzy LEED 2009 i LEED v4.  Podstawowe różnice LEED 2009 oraz LEED v.4 można odnaleźć w kredytach dotyczących materiałów i zasobów , jakości środowiska wewnętrznego, w tym norm czasu pogłosu a także produkcji regionalnej.

Podstawowe różnice LEED 2009 oraz LEED v4

Zmiany w kredycie MR – materiałach i zasobach dotyczy kilku punktów. Wprowadzono możliwość uzyskania punktów w certyfikacji dzięki zastosowaniu minimum 20 produktów posiadających deklaracje środowiskowe (link). Co ważne produkty te muszą pochodzić od minimum pięciu różnych producentów.   Kolejna zmiana dotyczy stosowania odpowiedzialnego pozyskiwania surowców. Kategoria ta w głównym stopniu skupia się na materiałach pochodzących z recyklingu, jednak pod uwagę brane są również takie aspekty jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy cykl życia produktu. LEED v4. kładzie również większy nacisk na zastosowanie materiałów niskoemisyjnych, poświadczonych odpowiednimi certyfikatami oraz certyfikatem Cradle-to-Cradle (link).  Nowa wersja LEED zabrania również stosowania substancji określonych jako niebezpieczne przez europejskie rozporządzenie dotyczące substancji chemicznych  - REACH (link).

W części dotyczącej jakości środowiska wewnętrznego największe zmiany dotyczą emisji, oświetlenia wnętrz oraz akustyki wnętrz, co jest nowością w porównaniu do poprzednich wersji LEED.  Zwiększono również wagę produkcji regionalnej - w wielu kategoriach istnieje możliwość otrzymania 200% ( zwiększona liczba punktów x2)  możliwych punktów za użycie materiałów pozyskanych w promieniu 100 mil  od miejsca budowy.
Nowa wersja systemu LEED jest bardziej zharmonizowana z normami wielu krajów, w tym również przepisami unijnymi.

Przeczytaj również:
Certyfikacja wielokryterialna LEED w pigułce (link).
Certyfikacja wielokryterialna budynków w praktyce (link )
www.usgbc.org/leedv4

Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: ECOSQUAD

Wróć do spisu treści